FØR STÆVNET:

STÆVNEPLANLÆGNING:

I Oktober-November måned bør bestyrelsen eller stævneudvalget i klubben planlægge hvilke stævne datoer de ønsker at ansøge for perioden April til Marts.

 

STÆVNETERMINER:

Ansøgning af C-stævner i spring og dressur for april-marts foregår i November-December ( så snart at B-stævne planen fra DRF er offentliggjort)

Ansøgning af D og E stævner i spring og dressur for april-marts foregår i Januar ( man søger ikke om interne E-stævner kun for klubbens egne medlemmer)

Der ansøges via et link som findes her på D12´s hjemmeside.

Military, Bredde, Distance, TREC og Voltige stævner ansøges via DRF´s disciplin udvalg.

 

BOOKNING AF OFFICIAL:

Book altid jeres official i god tid, begynd gerne 6 mdr. før stævne dato. I spring er der regler for hvor mange gange man må benytte samme official, se punkt 334 i springreglement.

 

DRF REGLEMENT:

DRF reglement findes HER. Reglement er sat op så de følges ad i nr. (eks. hvis man i fælles bestemmelser læser om regler for propositioner, som findes under punkt. 64 i fælles bestemmelser. Så kan man i dressurreglement under punkt 264 også finde oplysninger om regler specielt for dressur propositioner. Det samme gælder i springreglement, her findes speciel regler for spring propositioner de under punkt 364.D12´s

 

STÆVNE REGLER:

D12 har også nogle stævn regler som skal følges ang. deadlines, klasser, sværhedsgrader osv. De findes HER.

 

HJÆLP TIL PROPOSITIONER:

Man kan altid kontakte D12´s stævne udvalg, hvis man er i tvivl om regler, propositioner osv. ved at skrive en mail til: staevne@distrikt12-drf.dk. Skal man afholde C-stævne, får man af distriktet tildelt en TD ( Teknisk Delegerede) Skema over tildelte TDére kan ses HER. En TD´s funktionsområder kan du læse i fælles bestemmelser punkt. 32.1.4-32.1.8

 

ANTAL OFFICIAL OG DØMMETID VED STÆVNET:

Springdommer: Principielt bør en springdommer ikke pålægges at dømme mere end 6 timer pr. stævnedag eller maksimalt 170 starter.

Stildommer: Principielt bør en springdommer ikke pålægges at dømme mere end 6 timer pr. stævnedag eller maksimalt 170 starter.

Banedesigner: ved C-stævner, skal der benyttes banedesignerassistent i følgende tilfælde:

  • Såfremt der på en stævnedag er mere end 8 klasser (Kategori opdelte ponyklasser tæller som en klasse).
  • Ved stævnedage på mere end 10 timer

ved D/E-stævner, skal der benyttes banedesignerassistent i følgende tilfælde:

  • Ved stævnedage på mere end 10 timer

Dressurdommer: Ingen dommer må pålægges at dømme mere end ca. 5 timer inkl. pauser pr. stævnedag, med mindre det skriftligt er aftalt med den enkelte dommer mindst 7 dage før stævnet.

TD:Der skal ved to TD´ere på samme stævnedag, være minimum en times overlap. En TD er på stævne pladsen ca. 30-60 min. før og efter stævnet, for at sikre opstart og afslutning af stævnet. Regler for D12´s TD ordning kan ses HER.

Springning: Principielt bør en TD ikke pålægges funktionstid på mere end 10 timer pr. stævnedag eller maksimalt 220 starter.
Dressur: Principielt bør en TD ikke pålægges funktionstid på mere end 10
timer pr. stævnedag eller maksimalt 70 starter.

TIDTAGNINGSANLÆG:

Booking og oplysninger om tidtagningsanlæg findes HER.  Husk at book tidtagningsanlæg i god tid, da de også udlånes til andre distrikter.

SPRINGBANE OG MATERIALE:

DRF´s vejledning til klubberne finde HER.

D12´s vejledning til klubberne findes HER.