FUNKTIONSBESKRIVELSE Senest opdateret 20.03.2019

(Forkort.: DR=distriktsrådet   DB=distriktsbestyrelse   FG=Formandsgruppen) 

SEKERTÆR Sekretær for distriktet

 

Hovedansvar

 

Referater v. møder – udsendelse heraf

Indkaldelser til møder

Møde-status ved DR møder

 

Underpunkter

 

Ajourføre postliste i samarbejde med webmaster

Hjælpe formand ved extra udsendelser

 

 

Pligter Sende til webmaster

 

Deadlines Mødeindkaldelse til DB møder ca. 14 dage dage før ang. punkter til dagsorden.

Referat til DB møder senest 7 dage efter mødet til bestyrelse og dropbox.

Mødeindkaldelse til DR møder ca. 14 dage før til webmaster

Referat til DR møder senest 14 dage efter mødet til bestyrelse og webmaster efter godkendelse.

Møder pr. år

 

4 DB møder

4 DR møder

1 Repræsentantskabsmøde

 

Budget Porto, papir, kuverter, blæk

 

”Overordnet” – melder tilbage til Formand/DB

 

Forventninger / Målsætning (oplevelser & tid) Gratis relevante kurser, som udvælges af formand/DB

Møder + pr. udsendelse 5-6 timer, samt ca. 2-5 extra udsendelser pr.år

 

Kvalifikationer Skal kunne bruge en computer og mailsystem

Generel viden omkring DRF