FUNKTIONSBESKRIVELSE Senest opdateret 20.03.2019

(Forkort.: DR=distriktsrådet   DB=distriktsbestyrelse   FG=Formandsgruppen) 

 

  STÆVNEUDV. FORMAND

Stævnekoordinator

 

Hovedansvar

 

 

Koordinering/formidling af stævner

Tovholder af samtlige discipliner

Fællesbestemmelser

Mesterskabsklassers niveau/sværhedsgrad

Underpunkter

 

 

 

Info/kontakt til klubber og de disciplinansvarlige om relevante rettelser fra DRF/distrikter/klubber

Uddeling af stævner

Godkendelse af distriktsstævner og udvidede klubstævner

Ansvarlig for kurser i stævnekvalitet og brug af tidstagningsanlægget Stævnedatoer

Pligter

 

 

 

 

Uddelegering af arbejdsopgaverne til de disciplinansvarlige

Uddannelse/opfølgning af klubber i udvidet klubstævner

Opfølgning og behandling af stævnerapporter

Info til kasserer; stævnestarter/distriktsstævner og udvidet klubstævner Referat fra diverse udvalg, officials, møder m.m.

Ansvarlig for 1-2 årlige refleksionsmøder for Distrikt 12s officials i samarbejde med kursusudvalget.

Kontakt til Webmaster Deadlines

Løbende – DRF’s deadlines

4 dage efter godkendelse af udvidede klubstævner er de på D12s hjemmeside

Møder pr. år

 

4 DB møder

4 DR møder

1-2 landskoordinerende stævnemøder

4 STV.U møder

Budget 0 kr. (Budgettet henhører under stævneudvalget/stævnekoordinator)
”Overordnet” – melder tilbage til Disciplinansvarlige

Formand DB

Forventninger / Målsætning

(oplevelser & tid)

 

At følge udviklingen og være en aktiv del af denne i distrikt 12.

Up to date Ca. 1-2 mdr. fordelt over hele året.

Sæsonpræget / omkring stævneplanlægningen.

Kvalifikationer Generel viden for DRF

Beherske DRF’s reglement

EDB-kendskab på brugerniveau, og mailsystem (da KLUB portalen skal bruges) Stor interesse i stævner, spring og dressur

Ønskeligt at have en f.eks. officials uddannelse (TD’er, spring- og dressurdommer)

Øvrige medlemmer Udvalgsformand + spring-Hest: Helle Knop

Spring-Pony: René Lyngø

Dressur-Hest: René Lyngø

Dressur-Pony: Jesper Elleskov

Øvrige discipliner + TD-koordinator: Eva Iversholt