Hver klub under Distrikt12 betaler hvert år et beløb til distriktet pr. medlem klubben har.

Klubkontingent til Distrikt12 er   25,- kr. pr. medlem  
heraf går   10,- kr. pr. medlem til kursusafdelingen
og   15,- kr. pr. medlem til øvrige distriktsaktiviteter

 

Kontingentet opkræves hvert år pr. 1.maj via PBS/Nets af distriktets kasserer.
Evt. restance indberettes til DRF og får indflydelse på tildeling af stævner fremover.
Penge