Oversigt over hvilket år medlemmer i bestyrelsen er indvalg/genvalg:

 

Formandsposten:


Eva Iversholt (V
algt 2020)

 

Kassererposten:

Knud Vase  (Genvalgt 2019)

 

Ditte Bach Sørensen  (Indvalgt 2019)

 

Lizza Kejlberg  (Indvalgt 2019)

 

René Lyngø  (Genvalgt 2020)

 

Helle Knop (Genvalgt 2020)

 

Jesper Elleskov  (Genvalgt 2019)

 

Eva Iversholt  (Genvalgt 2019)