D12-stævnebestemmelserne er senest rettet den 28. Juni 2020 med virkning fra samme dato

For stævnearrangerende klubber under Distrikt12 er der udover DRF-reglementerne bestemmelser for flg. stævneniveauer:

                  Rideforbundets ”Corona regler” af 27. april 2020

  Hvad er et stævne ?

 

Stævnebestemmelser

Et stævne er kendetegnet ved at:

 • der udskrives klasser og rides efter DRF’s programmer/metoder,
 • der er placeringer og/eller der udleveres rosetter.
Indgår ovenstående i jeres arrangement, er det et stævne, uanset om det kaldes “ring og rid”, “mail og spring”, “trænings-stævne” o.lign., og derfor skal både DRF-reglementerne og Distrikt12-stævnebestemmelserne naturligvis overholdes.
 Ønsker en klub at afholde stævne-træning eller lignende arrangement, må der ikke udpeges vindere og ikke uddeles rosetter!

  E- stævner

D12 krav til arrangører af E-stævner: (undtagen interne E-stævner)

 • Der må maksimalt være åben for 6 klubber (værtsklubben + 5 andre klubber)
 • For at afholde E-stævner skal klubben; være uden restance til distriktet.
 • Terminer kan ansøges via dette link: https://da.surveymonkey.com/r/Ekstra-staevner
 • I propositionerne skal fremgå hvilke 5 klubber der er inviteret.
 • Propositioner kan forventes behandlet senest 14 dage efter de er ansøgt.
E

HEST & PONY

SPRING:

Kun sværhedsgrad 0 jfr. Fælles Bestemmelser

DRESSUR:

Kun sværhedsgrad 0 jfr. Fælles Bestemmelser

 • Der skal anvendes autoriserede dommere og bane-designere ved alle E-stævner i distriktet, undtagen interne E-stævner.
 • 14 dage før stævne dato, skal stævnet ligge på Equipe med klasser som er oprettet på GO.
 • 7 dage før stævne dato, skal der ligge en liste på Equipe med alle official navne og deres post ved dette stævne.
 • Ved eventuel aflysning af et stævne, skal distrikt12 informeres, ved at benytte dette link: https://da.surveymonkey.com/r/Aflysning-af-staevne-i-D12

 D-stævner

D12 krav til arrangører af D-stævner:

 • Alle D-stævner ansøges i januar via ansøgnings-link i henhold til den angivne ansøgningsfrist.
 • D-stævne terminer fordeles ved et årligt stævnekoordinerende møde i februar, dog tidligst når den kommende sæsons B- og C-stævner er fastlagt. For at komme i betragtning skal klubben; være uden restance til distriktet, have ansøgt rettidigt og deltage på det stævnekoordinerende møde.
 • Der kan i begrænset omfang søges ekstra stævner via dette link: https://da.surveymonkey.com/r/Ekstra-staevner
 • Alle sæsonens D-stævner oprettes senest en måned efter det stævnekoordinerende møde på Go’
 • Propositioner kan forventes behandlet senest 14 dage efter de er ansøgt.
D

HEST & PONY

SPRING:

Max sværhedsgrad 2

DRESSUR:

Max sværhedsgrad 2

 • Hvis en stævnearrangør ønsker at afvikle både C og D stævne samme termin, og distriktet har godkendt dette, SKAL der udskrives to sæt propositioner
 • Der skal anvendes autoriserede dommere og bane-designere ved alle D-stævner i distriktet.
 • 14 dage før stævne dato, skal stævnet ligge på Equipe med klasser som er oprettet på GO.
 • 7 dage før stævne dato, skal der ligge en liste på Equipe med alle official navne og deres post ved dette stævne.
 • Ved eventuel aflysning af et stævne, skal Distrikt12 informeres inden aflysning, ved at benytte dette link: https://da.surveymonkey.com/r/Aflysning-af-staevne-i-D12
 • Stævnegebyr på 100,- pr. godkendt stævne indkræves samlet for hele stævnesæson 2020-21, via kontingent til D12. Der sker ingen refusion ved evt. aflyste stævner. Overholdes betalingsfristen ikke, vil de tildelte stævner blive fjernet.

DRF’s seneste reglementer er gældende for alle stævner med mindre andet er anført og godkendt i de enkelte stævners propositioner.

 C-stævner

D12 krav til arrangører af C-stævner:

 • Alle C-stævner ansøges lige efter B-stævner er fordelt, via link i henhold til den angivne ansøgningsfrist.
 • Stævnerne fordeles via mail. For at komme i betragtning, skal klubben; være uden restance til distriktet og have ansøgt rettidigt.
 • Der kan i begrænset omfang søges ekstra stævner via dette link: https://da.surveymonkey.com/r/Ekstra-staevner
 • Alle sæsonens C-stævner oprettes på GO senest en måned efter tildeling af stævneterminer.
 • Propositioner kan forventes behandlet senest 14 dage efter de er ansøgt.
C

HEST & PONY

SPRING:

Fra sværhedsgrad 1-4, ingen D-klasser, med undtagelse heraf én LC pr. stævnedag. Såfremt stævnet er udskrevet til både heste og ponyer må der udskrives én LC til heste og én LC til ponyer.

DRESSUR:

Fra sværhedsgrad 2-6, dog max. én klasse i sværhedsgrad 1 pr. stævnedag. Derudover må der udskrives én procentklasse i sværhedsgrad 6-7-8 for heste som D-klasse, ingen øvrige Dklasser.

 • Hvis en stævnearrangør ønsker at afvikle både C og D stævne samme termin, og distriktet har godkendt dette, SKAL der udskrives to sæt propositioner
 • 14 dage før stævne dato, skal stævnet ligge på Equipe med klasser som er oprettet på GO.
 • 7 dage før stævne dato, skal der ligge en liste på Equipe med alle official navne og deres post ved dette stævne.
 • Ved evt. aflysning af et stævne, skal Distrikt12 informeres inden aflysning, ved at benytte dette link: https://da.surveymonkey.com/r/Aflysning-af-staevne-i-D12
 • Distriktet kræver et stævnegebyr på 2,- kr. pr. afviklet start fra den stævnearrangerende klub. D-klasser afholdt ved C-stævner skal afregnes som C-starter med 2,- kr. pr. afviklet start.
 • Stævneafregning bliver sendt til den stævnemail som er anført på GO ved det pågældende stævne, senest 1 dag efter stævne slut.
 • Distrikt 12´s TD-gruppe står for fordelingen af TDére ved C-stævner afholdt i D12.  Tildelte TDére kan ses på C-stævne-kalenderen: HER
 • Hvis der som de første klasser afholdes D-klasser i sværhedsgrad 0 eller 1, er det op til klubben, om der skal være en TD til stede under disse klasser. Alle procentklasser/sløjfeklasser til et C-stævne skal oprettes og indberettes som D-klasser, såfremt disse indeholder programmer i sværhedsgrad 2 eller derover betragtes disse som C-klasser, og der skal altid være en TD tilstede.

Blanketter i forbindelse med C-stævner findes:  HER

 B-stævner

 • Landsstævner søges, planlægges og godkendes af DRF.
B

PONY

SPRING:

Fra sværhedsgrad 2. Der må derudover udskrives to C-klasser i sværhedsgrad 2 eller 3 samt max. to Junior- og Childrenklasser på Cniveau pr. stævnedag. Ingen D-klasser

DRESSUR:

Fra sværhedsgrad 5, untagen herfra er ponyer kat. 3 i sværhedsgrad 3

B

HEST

SPRING:

Fra sværhedsgrad 2, ingen C og D-klasser, undtaget herfra er ungheste-klasser for 5- og 6 års heste samt kvalifikationer til Pavo og DRF´s championat for ungheste (inkl. opvarmningsklasser hertil)

DRESSUR:

Fra sværhedsgrad 4, undtaget herfra én klasse i sværhedsgrad 3 samt én C-klasse i sværhedsgrad 2 pr. stævnedag. Derudover må der udskrives kvalifikationer til Pavo og DRF´s championat for ungheste (inkl. opvarmningsklasser hertil, ingen øvrige Cklasser.

 

 • Distriktet kræver et stævnegebyr på 2,- kr. pr. afviklet start i C-klasser ved B-stævner fra den stævnearrangerende klub.

A-stævner  –  Elitestævner

FEI-stævner  –  Internationale stævner FÉDÉRATION EQUESTRE INTERNATIONALE