D12-stævnebestemmelserne er senest rettet den 1. Marts 2019 med virkning fra samme dato

For stævnearrangerende klubber under Distrikt12 er der udover DRF-reglementerne bestemmelser for flg. stævneniveauer:


  Hvad er et stævne ?

 

Stævnebestemmelser

Et stævne er kendetegnet ved at:

 • der udskrives klasser og rides efter DRF’s programmer/metoder,
 • der er placeringer og/eller der udleveres rosetter.
Indgår ovenstående i jeres arrangement, er det et stævne, uanset om det kaldes “ring og rid”, “mail og spring”, “trænings-stævne” o.lign., og derfor skal både DRF-reglementerne og Distrikt12-stævnebestemmelserne naturligvis overholdes.
 Ønsker en klub at afholde stævne-træning eller lignende arrangement, må der ikke udpeges vindere og ikke uddeles rosetter!

  E- stævner
D12 krav til arrangører af E-stævner: (undtagen interne E-stævner)
 • Der må maksimalt være åben for 6 klubber ( værtsklubben + 5 andre klubber)
 • Alle E-stævner ansøges i januar på dette ansøgnings-link i henhold til den angivne ansøgningsfrist.
 • E-stævne terminer fordeles ved et årligt stævnekoordinerende møde i februar, dog tidligst når den kommende sæsons B- og C-stævner er fastlagt. For at komme i betragtning skal klubben; være uden restance til distriktet, have ansøgt rettidigt og deltage på det stævnekoordinerende møde.
 • Alle sæsonens E-stævner oprettes umiddelbart herefter på Go’
 • I propositionerne skal fremgå hvilke 5 klubber der er inviteret.
 • Propositioner kan forventes behandlet senest 14 dage efter de er ansøgt.
 • Der skal anvendes autoriserede dommere og bane-designere ved alle E-stævner i distriktet, undtagen interne E-stævner.
 • 14 dage før stævne dato, skal stævnet ligge på Equipe med klasser som er oprettet på GO.
 • 7 dage før stævne dato, skal der ligge en liste på Equipe med alle official navne og deres post ved dette stævne.
 • Det er tilladt at afholde E-stævner i samme weekend som D og C-stævne. Der kan frit udskrives klasser til og med sværhedsgrad 0.
 • Ved eventuel aflysning af et stævne, skal distrikt12 informeres, ved at sende en mail til: staevne@distrikt12-drf.dk
 • Stævnegebyr på 100,- pr. godkendt stævne indkræves samlet for hele stævnesæson 2019-20, via kontingent til D12 . Der sker ingen refusion ved evt. aflyste stævner. Overholdes betalingsfristen ikke, vil de tildelte stævner blive fjernet.

 D-stævner

D12 krav til arrangører af D-stævner: 

 • Alle D-stævner ansøges i januar på dette ansøgnings-link i henhold til den angivne ansøgningsfrist.
 • D-stævne terminer fordeles ved et årligt stævnekoordinerende møde i februar, dog tidligst når den kommende sæsons B- og C-stævner er fastlagt. For at komme i betragtning skal klubben; være uden restance til distriktet, have ansøgt rettidigt og deltage på det stævnekoordinerende møde.
 • Alle sæsonens D-stævner oprettes umiddelbart herefter på Go’
 • Propositioner kan forventes behandlet senest 14 dage efter de er ansøgt.
 • Der skal anvendes autoriserede dommere og bane-designere ved alle D-stævner i distriktet.
 • 14 dage før stævne dato, skal stævnet ligge på Equipe med klasser som er oprettet på GO.
 • 7 dage før stævne dato, skal der ligge en liste på Equipe med alle official navne og deres post ved dette stævne.
 • Det er tilladt at afholde D-stævner i samme weekend som C-stævne. Der kan frit udskrives klasser til og med sværhedsgrad 1. Udskrives der klasser højere end sværhedsgrad 1, må de kun være for ryttere uden ABC-licens og skal tydeligt fremgå i propositionerne.
 • Der må max udskrives 2 E-klasse pr. stævne dag, ved D-stævner.
 • Ved eventuel aflysning af et stævne, skal distrikt12 informeres, ved at sende en mail til: staevne@distrikt12-drf.dk
 • Stævnegebyr på 100,- pr. godkendt stævne indkræves samlet for hele stævnesæson 2019-20, via kontingent til D12 . Der sker ingen refusion ved evt. aflyste stævner. Overholdes betalingsfristen ikke, vil de tildelte stævner blive fjernet.

DRF’s seneste reglementer er gældende for alle stævner med mindre andet er anført og godkendt i de enkelte stævners propositioner.


 C-stævner
D12 krav til arrangørere af C-stævner:
 • Alle C-stævner ansøges i december via dette link i henhold til den angivne ansøgelsesfrist.
 • Stævnerne fordeles på et stævnekoordinerende møde i januar. For at komme i betragtning, skal klubben; være uden restance til distriktet, have ansøgt rettidigt og deltage på det stævnekoordinerende møde.
 • Alle sæsonens C-stævner oprettes umiddelbart herefter på Go’
 • Propositioner kan forventes behandlet senest 14 dage efter de er ansøgt.
 • Det er tilladt at medtage 1 D-klasse pr. dag. Der kan evt. dispenseres i antal D-klasser hvis ikke der er D-stævner i samme eller nærliggende weekender i distriktet. Dette gøres ved at sende en mail til: staevne@distrikt12-drf.dk .Se iøvrigt DRF-fællesbestemmelser.
 • 14 dage før stævne dato, skal stævnet ligge på Equipe med klasser som er oprettet på GO.
 • 7 dage før stævne dato, skal der ligge en liste på Equipe med alle official navne og deres post ved dette stævne.
 • Ved evt. aflysning af et stævne, skal Distrikt12 informeres inden aflysning, ved at sende en mail til staevne@distrikt12-drf.dk
 • Distriktet kræver et stævnegebyr på 2,- kr. pr. afviklet start fra den stævnearrangerende klub. D-klasser afholdt ved C-stævner skal afregnes som C-starter med 2,- kr. pr. afviklet start.
 • Blanketten: Afregning stævnearrangør udfyldes og mailes til kasserer@distrikt12-drf.dk senest 14 dage efter stævnet.
 • Distrikt 12´s TD gruppe står for fordelingen af TDére ved C-stævner afholdt i D12.  Tildelte TDére kan ses på C-stævne-kalenderen: HER
 • Hvis der som de første klasser afholdes D-klasser i sværhedsgrad 0 eller 1 er det op til klubben, om der skal være en TD til stede under disse klasser. Alle procentklasser/sløjfeklasser til et C-stævne skal oprettes og indberettes som D-klasser, såfremt disse indeholder programmer i sværhedsgrad 2 eller derover betragtes disse som C-klasser, og der skal altid være en TD tilstede.

Blanketter i forbindelse med C-stævner findes:  HER


 B-stævner
 • Landsstævner søges, planlægges og godkendes af DRF.
 • Ved B-stævner i D12 er det tilladt at medtage 1 C-klasse pr. dag. Der kan evt. dispenseres i antal C-klasser hvis ikke der er C-stævner i samme eller nærliggende weekender i distriktet. Det er Distrikt 12´s stævne udvalg der skal godkende C-klasser ved et B-stævne. Se iøvrigt DRF-fællesbestemmelser, kap. 60 Stævnetyper.
 • Distriktet kræver et stævnegebyr på 2,- kr. pr. afviklet start i C-klasser ved B-stævner fra den stævnearrangerende klub.

A-stævner  –  Elitestævner
FEI-stævner  –  Internationale stævner FÉDÉRATION EQUESTRE INTERNATIONALE