FUNKTIONSBESKRIVELSE Senest opdateret 20.03.2019

(Forkort.: DR=distriktsrådet   DB=distriktsbestyrelse   FG=Formandsgruppen) 

Øvrige discipliner-udvalgsformand Ansvarlig for øvrige discipliner I Distrikt12 

 

Hovedansvar Breddeaktiviteterne-HOLD (ponygames, kvadrille, pas de deux, stilstafetspring, parkour, miljø, HTW)

Voltigering

Distance

Military

TREC

Para

Være bindeled mellem D12´s klubber med interesse i øvrige discipliner og DRF disciplin-udvalg.

Underpunkter Kontakt til klubberne og rytterne

DRF breddekonsulenter

Pligter

 

 

Ansvarlig for udlån af ponygames-udstyr

Ansvarlig for udlån af Nr. veste

Ansvarlig for udlån af O-ridts trekant poster, med klips.

Ansvarlig for resultat info vedr. D12´s mesterskaber i Military, Distance.

Orientering DR og DB

Møder pr. år 4 DB møder

4 DR møder

2-3 møder pr. år i de forskellige discipliner, evt. i form af temadage hvor interesseret rytter og klubber inviteres.

Budget DB og Kassereren adspørges om nyindkøb
”Overordnet” – melder tilbage til DB
Forventninger /Målsætning (oplevelser & tid) At udbrede breddeaktiviteterne-HOLD sport, Voltigering, Distance, Military og TREC.

Vejlede klubber og ryttere om hvor der findes hjælp.

Kvalifikationer Interesse i breddeaktiviteter, Voltigering, Distance, Military, TREC, Para.

Generel viden om alle DRF-reglementer

Viden/erfaring om øvrige disciplin aktiviteter og DRF-disciplin udvalg.

 

Øvrige medlemmer Formand + min. 1 andre pr. disciplin.
Øvrig discipliner-udvalg Formand: Eva Iversholt  mail: eva.iversholt@gmail.com

Medlem-Bredde: Lisa Nielsen  mail: lillefrej@yahoo.dk

Medlem-Bredde: Monica Strømberg  Mail: ponyplet@gmail.com

Medlem-Voltigering:

Medlem- Distance:

Medlem- Military:

Medlem-TREC:

Medlem-Para: