FUNKTIONSBESKRIVELSE Senest opdateret 20.03.2019

(Forkort.: DR=distriktsrådet   DB=distriktsbestyrelse   FG=Formandsgruppen) 

Funktion/disciplin Formand for distriktet
Hovedansvar

 

 

Tovholder

Bindeled til Ride Forbundet og FG

Frontfiguren – tegne DB udadtil

Hovedansvarlig

Kontakt til nye klubber, samt klubbesøg

 

Underpunkter

 

 

Ansvarlig for info til DB, FG og DR

Mødeleder ved DR

Behandle/besvare tlf./mail henvendelser

Hjælpe DRF med at rykke for medlemskontingent

 

Pligter

 

 

Informere DB/klubber/officials

Sørge for at dagsordener sendes til sekretær

Godkendelse af referat inden udsendelse

Motivere og inspirere DB medlemmer

Tilmelding af DB til rep. møde

Synlighed ved mesterskaber

 

Deadlines 3 uger før møder/emner til DR møder og DB

 

Møder pr. år

 

4 DB møder

4 DR møder

4 FG-møder

1 Halvvejsmøde

1 Repræsentantskabsmøde

 

Budget

 

”Overordnet” – melder tilbage til DB

 

Forventninger / Målsætning (oplevelser & tid) Højne den konstruktive dialog mellem klubberne, ex. DR møder

Formandsgruppen

Deltage i relevante udviklings/erfa grupper

 

Kvalifikationer Generel viden omkring DRF

Engagement, gennemslagskraft, empati og situationsfornemmelse. Viden generelt om hvad der foregår i rideverdenen