Distriktsmesterskaber 2020 i Distrikt 12

Holddressur og holdspring aflyses i 2020

Distriktsmesterskaber 2020 – DRESSUR

Individuel dressur senior: Afvikles over 2 dage i flg. klasser:

 1. MB1-A
 2. MB2-A

Resultatet udregnes som procentsum med 3 decimaler. Resultaterne fra hver enkelt afdeling sammenlægges og udgør resultatet.
Der betales kun et indskud og optjenes kun point/udbetales præmier for det samlede resultat.
Kvalifikationskrav: Klassen er åben for ekvipager, der som minimum har opnået mindst 55 % i et program i samme sværhedsgrad som mesterskabet afvikles i, ved C-stævne eller højere i kvalifikationsperioden.

 

Individuel dressur U21: Afvikles over 2 dage i flg. klasser:

 1. LA2-A
 2. LA4-A

Resultatet udregnes som procentsum med 3 decimaler. Resultaterne fra hver enkelt afdeling sammenlægges og udgør resultatet.
Der betales kun et indskud og optjenes kun point/udbetales præmier for det samlede resultat.
Kvalifikationskrav: Klassen er åben for ekvipager der som minimum har opnået 55% i et program i en af de sværhedsgrader som mesterskabet afvikles i ved C stævne eller højere i kvalifikationsperioden.

Udelukkelse:

I henhold til fællesbestemmelser og dressurreglement

Officialskrav:

2 dommere, min. 1 B dommer og 1 B+ dommer

Individuelt dressur pony:

 • Kat I –  LA3-B
 • Kat II –  LA2-B
 • Kat III –  LC3-B

Resultatet udregnes som procentsum med 3 decimaler. Resultaterne fra hver enkelt afdeling sammenlægges og udgør resultatet.

Der betales kun et indskud og optjenes kun point/udbetales præmier for det samlede resultat.

Kvalifikationskrav:

Kat. 1 & Kat. 2 ekvipagerne skal have opnået mindst 55% i et program i en af de sværhedsgrad som mesterskabet afvikles i ved C-stævne eller højere i kvalifikationsperioden.

Kat. 3 ekvipager skal have opnået mindst 55% i  LC3 ved D-stævne eller højere i kvalifikationsperioden, såfremt rytterens kvalifikation ikke er registreret på Go skal rytteren aflever udskrift fra Equipe i sekretariatet inden start hvoraf resultatet fremgår. (Vær dog opmærksom på at Distriktsmesterskabet er et C-stævne og det kræver Rytterlicens og konkurrenceregistrering og måling af pony at deltage i mesterskabet)

Udelukkelse:

I henhold til fællesbestemmelser og dressurreglement

Kat. 3 ekvipager må ikke have startet B-stævne i kvalifikationsperioden.

Officialskrav:

2 dommere, min. 1 B dommer og 1 B+ dommer

 

 Distriktsmesterskaber 2020 – SPRING

Individuel springning senior:

 • Rides i LA** – metode B1-2

Individuel springning U21:

 • Rides i LA** – metode B1-2

Individuel springning pony:

ændret d. 3/8 2020- for at undgå aflysning

 • 1: Rides i LA1* – metode B1-2
 • 2: Rides i LA1* – metode B1-2
 • 3: Rides i LB2**   – metode B1-2

Kvalifikation:

Ekvipagen skal have gennemført LA* (Kat. 3 LB**) med følgende resultat:

Metode A, B1, B2, B3, B0, B5 og B6: Fejlfri hovedrunde.

Metode B12: Fejlfri første hovedrunde

Metode B4 og B7: Fejlfri i fase 1+2.

Metode S2, S3 og S4: Fejlfri hovedrunde

Udelukkelse:

I henhold til fællesbestemmelser og springreglement

Officialskrav:

2 dommere, min. 1 B dommer

C banedesigner

Distriktsmesterskaber 2020 – MILITARY
Military – hest: 

 • Rides i CNC100

Military – pony: 

 • Rides i CNCP80

 

Distriktsmesterskaber 2020 – DISTANCE

 • Rides i LB for hest og pony samlet

Heste og alle pony-kategorier starter mod hinanden. Der kåres én distriktsmester.
Ryttere der er medlem af en klub i Distrikt12 kan deltage i mesterskabet.
Startberettigede er ekvipager som ikke har opnået godkendt ridt i MA eller højere i kvalifikationsperioden. Hverken rytter eller hest må have været placeret i SB eller højere i kvalifikationsperioden.
Der er fællesstart i klassen. Der trækkes således ikke lod om startrækkefølgen i dette mesterskab.
Mesterskabet kan afvikles som en del af en ”almindelig” LB, hvor andre ryttere også kan deltage. Det skal da stå i propositionerne om mesterskabs-deltagere kan placeres 2 gange (én gang i almindelig LB og én gang i mesterskabet).
Præmieoverrækkelsen afholdes særskilt med doteringer og sløjfer efter antal startberettigede i mesterskabet.

Distriktsmesterskaber 2020 – KRAV/BEGRÆNSNINGER

Kvalifikationsperioden:

Ved individuelle mesterskaber:

 • Alle kvalifikationer skal være opnået inden ordinær anmeldelsesfrist.

Efteranmeldelse i spring

 • Efteranmeldelses frist til individuelle distriktsmesterskaber i spring, er kl. 15.00 dagen før klassens start.

Efteranmeldelse i dressur

 • Det kan ikke forventes at det er muligt at efteranmelde i dressur.

 

 

Hvad må man starte?

 • Hver rytter må kun starte i ét individuelt og ét hold mesterskab i hver disciplin.
 • Såfremt en rytter ønsker at starte flere distriktsmesterskaber samme år, kan disse kun startes i samme distrikt. Undtaget er mesterskaber, som ikke afholdes i det pågældende distrikt.
 • Som hesterytter må man starte flere heste i 1. afdeling / 1. runde, men kun én hest i 2. afdeling.
 • Som ponyrytter må man kun starte i én pony-kategori, dog med flere ponyer i samme kategori.
 • Som rytter med flere ponyer i samme kategori, kan kun én pony gå videre til finalen/2. runde.

Minimum startende: Der skal være mindst 3 forskellige startende ryttere/hold, for at mesterskabet kan afholdes.
I individuelle pony-mesterskaber skal hver sin kategori afvikles for sig.

Vigtige punkter vedr. mesterskaber fra DRF’s reglement

Distriktsmesterskaber 2020 – ARRANGØRER

For at sikre, at mesterskaberne får den festligholdelse, et mesterskab fortjener, er der følgende bestemmelser for de arrangerende klubber.

Link til æresrunde musik fra 2019 på Vilhelmsborg: HER

Link til indmarch musik fra 2019 på Vilhelmsborg:  HER

 • Præmieoverrækkelsen skal afholdes på festlig vis med bl.a. indmarch og æresrunde musik.
 • Distrikt 12 uddeler æresdækkener til vinderne samt rosetter og medaljer til alle placerede
 • Der bør være speaker under afviklingen af både dressur– og spring mesterskaberne.
 • Mesterskabs klasser skal oprettes med navnet ” AVEVE´s D12 mesterskabsklasse “
 • ca. 7-10 dage før stævnet, vil klubben blive kontaktet af D12´s stævneudvalg ang. sløjfer, medaljer og dækken.

D12´s mesterskaber i Military og Distance – ARRANGØRER

 • D12 giver rosetter og medaljer til 1,2 og 3 pladsen
 • Klubben sætter selv indskud og dotering
 • ca. 7-10 dage før stævnet, vil klubben blive kontaktet af D12´s stævneudvalg ang. sløjfer og medaljer.
 • Præmieoverrækkelsen bør afholdes på festlig vis med bl.a. indmarch og æresrunde musik.

Distriktsmesterskaber 2020 – INDSKUD

DRESSUR-Hest Individuelt 400,- kr. pr. ekvipage
DRESSUR-Pony Individuelt 200,- kr. pr. ekvipage
SPRING Individuelt 300,- kr. pr. ekvipage

 

 Distriktsmesterskaber – PRÆMIER & DOTERINGER

(opdateret d. 28/5-2020)

Der vil være rosetter og medaljer til 1, 2 og 3 i mesterskaberne, doteringer følger antal startende.

Placering 1. plads 2. plads 3. plads 4. plads Øvrige
Individuelt Dressur-Hest 1.200,- 1.000,- 750,- 500,- 300,-
Individuelt Dressur-Pony 600,- 500,- 350,- 250,- 200,-
Individuelt Spring 1.200,- 1.000,- 750,- 500,- 300,-

Ved under 15 starter i klasserne nedsættes doteringerne med 30%