Distriktsmesterskaber 2019 i Distrikt 12
Alle distriktsmesterskaberne i dressur og spring for 2019 afholdes samlet på Vilhelmsborg

Distriktsmesterskaber 2019 – DRESSUR
Holddressur hest:

 • 2 ryttere i klasse LA2-A og
 • 2 ryttere i klasse LA4-A

Hvis der kun kan stilles 3 ekvipager på holdet, udgår en LA2A-ekvipage.
Resultatet udregnes som procentsummen med 3 decimaler pr. ekvipage, de tre bedste lægges sammen og procentsummen udgør resultatet.
Kvalifikationskrav: Ekvipagerne skal have opnået mindst 55% i et program i samme sværhedsgrad som ekvipagen skal starte holdmesterskabet i ved et C-Stævne i kvalifikationsperioden
Ryttere der indenfor kvalifikationsperioden har startet svh.gr.6 eller højere på hest ved B-stævner er udelukket fra deltagelse i holdmesterskabet. Hesten må ikke være placeret ved B-stævner i eller over henholdsvis sværhedsgrad 3 (LA2 ryttere) og sværhedsgrad 4 (LA4 ryttere).

OBS: Ekvipager der også starter Individuel dressur senior, må ikke starte LA2 i Holddressur pga. springet i sværhedsgrader.

 

Individuel dressur senior: Afvikles over 2 dage i flg. klasser:

 1. MB1-A
 2. MB2-A

Resultatet udregnes som procentsum med 3 decimaler. Resultaterne fra hver enkelt afdeling sammenlægges og udgør resultatet.
Der betales kun et indskud og optjenes kun point/udbetales præmier for det samlede resultat.
Kvalifikationskrav: Klassen er åben for ekvipager, der som minimum har opnået mindst 55 % i et program i samme sværhedsgrad som mesterskabet afvikles i, ved C-stævne eller højere i kvalifikationsperioden.

 

Individuel dressur U25: Afvikles over 2 dage i flg. klasser:

 1. LA2-A
 2. LA4-A

Resultatet udregnes som procentsum med 3 decimaler. Resultaterne fra hver enkelt afdeling sammenlægges og udgør resultatet.
Der betales kun et indskud og optjenes kun point/udbetales præmier for det samlede resultat.
Kvalifikationskrav: Klassen er åben for ekvipager der som minimum har opnået 55% i et program i en af de sværhedsgrader som mesterskabet afvikles i ved C stævne eller højere i kvalifikationsperioden.

 

Holddressur pony:

 • 2 ryttere i klasse LA2-B og
 • 2 ryttere i klasse LA4-B

Hvis der kun kan stilles 3 ekvipager på holdet, udgår en LA2B-ekvipage.
Resultatet udregnes som procentsummen med 3 decimaler pr. ekvipage, de tre bedste lægges sammen og procentsummen udgør resultatet.

Kvalifikationskrav:

Ekvipagerne skal have opnået mindst 55% i et program i samme sværhedsgrad som ekvipagen skal starte holdmesterskabet i ved et C-Stævne i kvalifikationsperioden.

Ryttere der har startet svh.gr.6 eller højere ved B-stævner er udelukket fra deltagelse i holdmesterskabet. Ponyen må ikke være placeret ved B-stævner i eller over henholdsvis sværhedsgrad 4 (LA2 ryttere) og sværhedsgrad 5 (LA4 ryttere)

OBS: Ekvipager der starter pony kat. 3 Individuel dressur, må ikke starte Pony Holddressur pga. springet i sværhedsgrader.

 

Individuelt dressur pony: Afvikles over 2 dage i flg. klasser for kategorierne

 • 1 – 1.afd. LA3-B       2.afd. LA4-B
 • 2 – 1.afd. LA1-B       2.afd. LA2-B
 • 3 – 1.afd. LC2-B       2.afd. LC3-B

Resultatet udregnes som procentsum med 3 decimaler. Resultaterne fra hver enkelt afdeling sammenlægges og udgør resultatet.

Der betales kun et indskud og optjenes kun point/udbetales præmier for det samlede resultat.

Kvalifikationskrav:

Kat. 1 & Kat. 2 ekvipagerne skal have opnået mindst 55% i et program i samme sværhedsgrad som mesterskabet afvikles i ved C-stævne eller højere i kvalifikationsperioden.

Kat. 3 ekvipager skal have opnået mindst 55% i enten LC2-B eller LC3 ved D-stævne eller højere i kvalifikationsperioden, såfremt rytterens kvalifikation ikke er registreret på Go skal rytteren aflever udskrift fra Live i sekretariatet inden start hvoraf resultatet fremgår. (Vær dog opmærksom på at Distriktsmesterskabet er et C-stævne og det kræver Rytterlicens og konkurrenceregistrering og måling af pony at deltage i mesterskabet)

Kat. 3 ekvipager må ikke have startet B-stævne i kvalifikationsperioden.

 Distriktsmesterskaber 2018 – SPRING

 

Individuel springning senior:

 • Rides i LA** – metode B1-2

Individuel springning U25:

 • Rides i LA** – metode B1-2

Springning hest hold:

 • Rides i LA** – metode B1-2

Ryttere der har startet svh.gr.6 eller højere på hest ved B-stævner er udelukket fra deltagelse i holdmesterskabet.

 

Individuel springning pony:

 • 1: Rides i LA2** – metode B1-2
 • 2: Rides i LA2** – metode B1-2
 • 3: Rides i LA1*   – metode B1-2

Springning pony hold:

 • 2 ryttere i LB2** – metode B1-2
 • 2 ryttere i LA2** – metode B1-2

Hvis der kun kan stilles 3 ekvipager på holdet, udgår en LB2**-ekvipage.

Ryttere der har startet svh.gr. 5 eller højere ved B-stævner er udelukket fra deltagelse i holdmesterskabet.

Distriktsmesterskaber 2019 – MILITARY
Military – hest: 

 • Rides i CNC100

Military – pony: 

 • Rides i CNCP80

Distriktsmesterskaber 2019 – DISTANCE

 • Rides i LB for hest og pony samlet

Heste og alle pony-kategorier starter mod hinanden. Der kåres én distriktsmester.
Ryttere der er medlem af en klub i Distrikt12 kan deltage i mesterskabet.
Startberettigede er ekvipager som ikke har opnået godkendt ridt i MA eller højere i kvalifikationsperioden. Hverken rytter eller hest må have været placeret i SB eller højere i kvalifikationsperioden.
Der er fællesstart i klassen. Der trækkes således ikke lod om startrækkefølgen i dette mesterskab.
Mesterskabet kan afvikles som en del af en ”almindelig” LB, hvor andre ryttere også kan deltage. Det skal da stå i propositionerne om mesterskabs-deltagere kan placeres 2 gange (én gang i almindelig LB og én gang i mesterskabet).
Præmieoverrækkelsen afholdes særskilt med doteringer og sløjfer efter antal startberettigede i mesterskabet.

Distriktsmesterskaber 2019 – KRAV/BEGRÆNSNINGER

Kvalifikationsperioden:

Ved individuelle mesterskaber:

 • Alle kvalifikationer skal være opnået inden ordinær anmeldelsesfrist.

Ved holdmesterskaber i dressur:

 • Ved holdkonkurrencer kan ryttere på holdet kvalificere sig indtil det tidspunkt hvor holdet sættes.
 • Holdet skal sættes inden lodtrækningen, tidspunkt for lodtrækning oplyses på Equipe.
 • Der kan udskiftes én rettidigt kvalificeret rytter, senest 3 timer før klassestart.

Ved holdmesterskaber i spring:

 • Alle hold skal inden kl. 15.00 dagen før klassens start, aflevere en bruttoliste til stævnearrangøren over de ekvipager de vil kunne anvende på det endelige hold, der sammensættes senest inden lodtrækningen.
 • Ved holdkonkurrencer kan ryttere på holdet kvalificere sig indtil det tidspunkt hvor holdet sættes.
 • Holdet skal sættes inden lodtrækningen, tidspunkt for lodtrækning oplyses på Equipe.
 • Der kan i holdklasser udskiftes én ekvipage (i springning ud fra den bruttoholdliste den deltagende klub har afleveret) indtil 3 timer før klassens programsatte starttidspunkt.

Efteranmeldelse i spring

 • Efteranmeldelses frist til hold og individuelle distriktsmesterskaber i spring, er kl. 15.00 dagen før klassens start.

Efteranmeldelse i dressur

 • Det kan ikke forventes at det er muligt at efteranmelde i dressur.

 

 

Hvad må man starte?

 • Hver rytter må kun starte i ét individuelt og ét hold mesterskab i hver disciplin.
 • Såfremt en rytter ønsker at starte flere distriktsmesterskaber samme år, kan disse kun startes i samme distrikt. Undtaget er mesterskaber, som ikke afholdes i det pågældende distrikt.
 • Som hesterytter må man starte flere heste i 1. afdeling / 1. runde, men kun én hest i 2. afdeling.
 • Som ponyrytter må man kun starte i én pony-kategori, dog med flere ponyer i samme kategori.
 • Som rytter med flere ponyer i samme kategori, kan kun én pony gå videre til finalen/2. runde.

Minimum startende: Der skal være mindst 3 forskellige startende ryttere/hold, for at mesterskabet kan afholdes.
I individuelle pony-mesterskaber skal hver sin kategori afvikles for sig.

Vigtige punkter vedr. mesterskaber fra DRF’s reglement

Distriktsmesterskaber 2019 – ARRANGØRER

For at sikre, at mesterskaberne får den festligholdelse, et mesterskab fortjener, er der følgende bestemmelser for de arrangerende klubber.

 • Ved dressurmesterskaber, skal hoveddommeren være fra et andet distrikt.
 • Ved springmesterskaber skal benyttes en B-banedesigner samt 2 dommere, hvoraf den ene skal være A eller B dommer.
 • Præmieoverrækkelsen skal afholdes på festlig vis med bl.a. æresrundemusik.
 • Distrikt 12 uddeler æresdækkener til vinderne samt rosetter til alle placerede
 • Der bør være speaker under afviklingen af både dressur– og springmesterskaberne.
 • Distriktet sponsorerer doteringerne til alle mesterskabernes 1. pladser og garanterer at dække klubbernes evt. økonomiske underskud på mesterskabsklasserne.
 • Ansøgning om underskudsdækning og dokumentation for evt. mesterskabs-underskud skal være indsendt senest 14 dage efter stævnets afvikling, til kassereren.

 

 

 

 

 

 

Distriktsmesterskaber 2019 – INDSKUD

DRESSUR Holdmesterskab 1.000,- kr pr. hold
DRESSUR Individuelt 400,- kr. pr. ekvipage
SPRING Holdmesterskab 1.000,- kr. pr. hold
SPRING Individuelt 300,- kr. pr. ekvipage
MILITARY  Individuelt  650,- kr. pr. ekvipage
DISTANCE Individuelt 500,- kr. pr. ekvipage

Hvis Military og Distance D12 mesterskaber oprettes som en tillægs-klasse skal samlet indskud svar til tabellen( indskud på D12 Distriktsmesterskab + alm. klasse =indskud i tabel )

 Distriktsmesterskaber – PRÆMIER & DOTERINGER

(opdateret d. 25/7-19)

Der vil være rosetter til 1, 2 og 3 i mesterskaberne, doteringer følger antal startende.

Placering 1.       plads 2.       plads 3.       plads 4.       plads Øvrige
Holdmesterskab:

Dressur og Spring

4.000,- kr. 3.200,- kr. 2.400,- kr. 1.600,- kr. 1.000,- kr.
Individuelt mesterskab:

Dressur og Spring

1.200,- kr. 1.000,- kr. 750,- kr. 500,- kr. 300,- kr.
Individuelt mesterskab Military og Distance 1.200,- kr. Mindst 150,- kr./

Max 1.000,- kr.

Mindst 100,- kr./

Max 750,- kr.

Ved under 15 starter i klasserne nedsættes doteringerne med 30%