FUNKTIONSBESKRIVELSE Senest opdateret 20.03.2019

(Forkort.: DR=distriktsrådet   DB=distriktsbestyrelse   FG=Formandsgruppen) 

Funktion/disciplin Formand for kursusudvalget

 

Hovedansvar Planlægning af kurser og temadage
Underpunkter

 

 

Bestilling og afbestilling af kurser og temadage

Reservering af lokaler

Modtage og besvare tilmeldinger

Oprette ventelister

Besvare spørgsmål om alle officialuddannelser og kurser, ryttermærker og rytterlicens

Ajourføre og renskrive deltagerlister DRF

Skrive fakturaer

Opkræve kursusafgift

Aflægge regnskab kasserer

Kontakte klubber, når der mangler deltagere

Skrive og underskrive kursusbeviser

Sørge for forplejning

Kontakt til lærerne

Delvis deltagelse i undervisningen

Kursusleder

Kontakte alle klubber ved specielle gratis tilbud til f. eks, undervisere

Pligter

 

 

Sikre at antal kurser passer til behovet

Følge med i kursusudbud og behov for temaaftener

Rettidig bestilling og afbestilling af kurser og lokaler

Deltage som kursusleder

Underrette webmaster om kurser og temadage og evt. afbestillinger

Deadlines Løbende
Møder pr. år

 

4 DB møder

4 DR møder

Uddannelsesmøder i DRF-regi

Budget Der aflægges regnskab for hvert enkelt kursus til kassereren

Papir, kuverter, porto, patroner, kursusmaterialer

Ud fra det overordnede budget – henvendelse til kasseren

”Overordnet” – melder tilbage til DB
Forventninger

/ Målsætning

(oplevelser & tid)

Gratis relevant uddannelse

Opbakning og input fra DB med forslag til aktiviteter Tidsforbrug afhænger af kursusart.

Licenskursus f.eks. 10 – 12 timer

Kvalifikationer Skal kunne bruge PC og mailsystem

Generel viden om DRF

Skal være up-to-date med DRF’s kursusudbud

Skal kunne forestå og arrangere temaaftener

Pædagogisk indsigt ønskeligt

Skal overholde tidsfrister

Vigtige personlige egenskaber: Overblik, ordenssans, produktiv, udadvendt, engagement, gennemslagskraft, åben og imødekommende

Øvrige medlemmer 4 inkl. udvalgsformanden