For stævnearrangerende klubber under Distrikt12 er der udover DRF-reglementerne bestemmelser for flg. stævneniveauer:

 

  Hvad er et stævne?

Et stævne er kendetegnet ved at:

 • der udskrives klasser og rides efter DRF’s programmer/metoder,
 • der er placeringer og/eller der udleveres rosetter.

Indgår ovenstående i jeres arrangement, er det et stævne, uanset om det kaldes “ring og rid”, “mail og spring”, “trænings-stævne” o.lign., og derfor skal både DRF-reglementerne og Distrikt12-stævnebestemmelserne naturligvis overholdes.
Ønsker en klub at afholde stævne-træning eller lignende arrangement, må der ikke udpeges vindere og ikke uddeles rosetter!

  E- stævner

D12 krav til arrangører af E-stævner: (undtagen interne E-stævner)

 • Der må maksimalt være åben for 6 klubber (værtsklubben + 5 andre klubber)
 • For at afholde E-stævner skal klubben; være uden restance til distriktet.
 • Terminer ansøges på GO og der sendes en mail til: staevne@distrikt12-drf.dkmed info.
 • I propositionerne skal fremgå hvilke 5 klubber der er inviteret.
 • Propositioner kan forventes behandlet senest 14 dage efter de er ansøgt.
 • Der skal anvendes autoriserede dommere og bane-designere ved alle E-stævner i distriktet, undtagen interne E-stævner.
 • 14 dage før stævne dato, skal stævnet ligge på Equipe med klasser som er oprettet på GO.
 • 7 dage før stævne dato, skal der ligge en liste på Equipe med alle official navne og deres post ved dette stævne.
 • Det er tilladt at afholde E-stævner i samme weekend som D og C-stævne. Der kan frit udskrives klasser til og med sværhedsgrad 0.
 • Ved eventuel aflysning af et stævne, skal distrikt12 informeres, ved at benytte dette link: https://da.surveymonkey.com/r/Aflysning-af-staevne-i-D12

 D-stævner

D12 krav til arrangører af D-stævner: 

 • Alle D-stævner ansøges i januar via ansøgnings-link i henhold til den angivne ansøgningsfrist.
 • D-stævne terminer fordeles ved et årligt stævnekoordinerende møde i februar, dog tidligst når den kommende sæsons B- og C-stævner er fastlagt. For at komme i betragtning skal klubben; være uden restance til distriktet, have ansøgt rettidigt og deltage på det stævnekoordinerende møde.
 • Alle sæsonens D-stævner oprettes senest en måned efter det stævnekoordinerende møde på Go’
 • Propositioner kan forventes behandlet senest 14 dage efter de er ansøgt.
 • Der skal anvendes autoriserede dommere og bane-designere ved alle D-stævner i distriktet.
 • Det er tilladt at afholde D-stævner i samme weekend som C-stævne.
  • I dressur kan der frit udskrives klasser til og med sværhedsgrad 2 for hest (LA6) og sværhedsgrad 3 pony (LA4). Disse klasser må ikke startes af ekvipager der har opnået 65% eller højere, i samme sværhedsgrad eller højere til C-stævner eller højere de sidste 12 måneder.
  • I spring kan der frit udskrives klasser til og med sværhedsgrad 2 for hest (LA**) og sværhedsgrad 2 pony (LA**). Disse klasser må ikke startes af ekvipager der har gennemført sværhedsgrad 3 eller højere til C-stævner eller højere de sidste 12 måneder.
 • Der må frit udskrives E-klasser ved D-stævner. Disse må maksimalt være åben for 6 klubber (værtsklubben + 5 andre klubber)
 • 14 dage før stævne dato, skal stævnet ligge på Equipe med klasser som er oprettet på GO.
 • 7 dage før stævne dato, skal der ligge en liste på Equipe med alle official navne og deres post ved dette stævne.
 • Ved eventuel aflysning af et stævne, skal Distrikt12 informeres inden aflysning, ved at benytte dette link: https://da.surveymonkey.com/r/Aflysning-af-staevne-i-D12
 • Stævnegebyr på 100,- pr. godkendt stævne indkræves samlet for hele stævnesæson 2020-21, via kontingent til D12. Der sker ingen refusion ved evt. aflyste stævner. Overholdes betalingsfristen ikke, vil de tildelte stævner blive fjernet.

DRF’s seneste reglementer er gældende for alle stævner med mindre andet er anført og godkendt i de enkelte stævners propositioner.

 C-stævner

D12 krav til arrangørere af C-stævner:

 • Alle C-stævner ansøges lige efter B-stævner er fordelt, via link i henhold til den angivne ansøgningsfrist.
 • Stævnerne fordeles via mail. For at komme i betragtning, skal klubben; være uden restance til distriktet og have ansøgt rettidigt.
 • Alle sæsonens C-stævner oprettes på GO senest en måned efter tildeling af stævneterminer.
 • Propositioner kan forventes behandlet senest 14 dage efter de er ansøgt.
 • Det er tilladt at medtage 1 D-klasse pr. dag. Procentklasser over sværhedsgrad 2 betragtes ikke som D-klasser i denne forbindelse. Der kan evt. dispenseres i antal D-klasser hvis ikke der er D-stævner i samme eller nærliggende weekender i distriktet. Dette gøres ved at sende en mail til : staevne@distrikt12-drf.dk .Se i øvrigt DRF-fællesbestemmelser.
 • 14 dage før stævne dato, skal stævnet ligge på Equipe med klasser som er oprettet på GO.
 • 7 dage før stævne dato, skal der ligge en liste på Equipe med alle official navne og deres post ved dette stævne.
 • Ved evt. aflysning af et stævne, skal Distrikt12 informeres inden aflysning, ved at benytte dette link: https://da.surveymonkey.com/r/Aflysning-af-staevne-i-D12
 • Distriktet kræver et stævnegebyr på 2,- kr. pr. afviklet start fra den stævnearrangerende klub. D-klasser afholdt ved C-stævner skal afregnes som C-starter med 2,- kr. pr. afviklet start.
 • Stævneafregning bliver sendt til den stævnemail som er anført på GO ved det pågældende stævne, senest 1 dag efter stævne slut.
 • Distrikt 12´s TD-gruppe står for fordelingen af TDére ved C-stævner afholdt i D12.  Tildelte TDére kan ses på C-stævne-kalenderen: HER
 • Hvis der som de første klasser afholdes D-klasser i sværhedsgrad 0 eller 1, er det op til klubben, om der skal være en TD til stede under disse klasser. Alle procentklasser/sløjfeklasser til et C-stævne skal oprettes og indberettes som D-klasser, såfremt disse indeholder programmer i sværhedsgrad 2 eller derover betragtes disse som C-klasser, og der skal altid være en TD tilstede.

Blanketter i forbindelse med C-stævner findes:  HER

 B-stævner

 • Landsstævner søges, planlægges og godkendes af DRF.
 • Ved B-stævner i D12 er det tilladt at medtage 1 C-klasse pr. dag. Der kan evt. dispenseres i antal C-klasser hvis ikke der er C-stævner i samme eller nærliggende weekender i distriktet. Det er Distrikt 12´s stævne udvalg der skal godkende C-klasser ved et B-stævne. Se iøvrigt DRF-fællesbestemmelser, kap. 60 Stævnetyper.
 • Distriktet kræver et stævnegebyr på 2,- kr. pr. afviklet start i C-klasser ved B-stævner fra den stævnearrangerende klub.

A-stævner  –  Elitestævner

FEI-stævner  –  Internationale stævner FÉDÉRATION EQUESTRE INTERNATIONALE

 

DRF Turneringer 

Alle ansøgninger om afholdelse af klasser i forbindelse med DRF Turneringer som findes HER

skal sendes direkte til DRF´s disciplin-udvalg, gerne med staevne@distrikt12-drf.dk som CC.

DRF´s disciplin-udvalg findes HER