Distrikt12 råder over 2 elektroniske tidtagningsanlæg som kan lejes i forbindelse med afholdelse af stævner i distriktet. Udlejning koordineres af og sker via:tidtagning-icon

Bo Erichsen “Tytten”
Grønkærvej 16, 8981 Spentrup
Mail:   tidtagning@distrikt12-drf.dk
Mobil: 22 48 46 83


Indholdsfortegnelse “ny” tidtagningsanlæg – se HER
Indholdsfortegnelse “gl.” tidtagningsanlæg – se HER
Vejledning til opsætning af tidtagningsanlæg – se HER
Vejledning til opsætning af tidtagningsanlæg på banen – se HER

Afregning for leje af tidtagninsanlæg ved stævner som ikke er omfattet af D12´s TD ordning: HER

 Lejeaftale – tidtagningsanlæg

Distrikt12-DRF er ejer af 2 tidtagningsanlæg og er ansvarlig for udlejning af disse.

UDLEJNING:

Anlæg bookes ved at sende mail til:  tidtagning@distrikt12-drf.dk

med oplysninger om: LEJER, BRUGSSTED OG BRUGSPERIODE.

Når I har modtaget bekræftelse er anlægget booket til jer.

ANSVAR OG FORPLIGTELSER:

Lejer har det fulde ansvar for hele anlægget fra afhentning til aflevering.

Lejer er forpligtet til:
 

 

  • at afhente anlægget på nedenstående adresse, efter aftale med Bo Erichsen “Tytten”.
  • at tjekke, at alt er der, rengjort og pakket korrekt. Hvis ikke, kontakt da ”Tytten”.
  • at anlægget kun benyttes af den oplyste lejer.
  • efter brug at rengøre og pakke anlægget sammen efter forskrifterne. Sker dette ikke betales et ekstra rengøringsgebyr på 250 kr.
  • at sørge for at anlægget afleveres i samme stand som ved afhentning. Er anlægget beskadiget, vil lejer blive opkrævet omkostningerne til reparation af skaderne.
  • senest to dage efter stævnets sidste stævnedag at aflevere anlægget på nedenstående adresse, efter aftale med Bo Erichsen “Tytten”.  Sker dette ikke betales 100 kr.ekstra pr. påbegyndt dag anlægget afleveres for sent, med mindre andet er aftalt med ”Tytten”.
  • at betale rettidigt. I forbindelse med C-stævner udfyldes linket ” Stævne afregning” og der betales samlet for leje, stævnegebyr og TD’ere.

PRISER:

Dagsleje for stævner afholdt i D12  250,- kr.

Dagsleje for stævner afholdt udenfor D12  500,- kr.

BETALING:

Pengene indsættes på konto: Reg. Nr. 1551 Konto nr. 4801 796 937

HUSK reference = KLUBINITIALER, STÆVNEDATO ,TIDSANLÆG.

AFHENTNINGS- OG LEVERINGS-ADRESSE:

Bo Erichsen “Tytten”
Grønkærvej 16
8981 Spentrup
tlf. 22 48 46 83

mail:  tidtagning@distrikt12-drf.dk

HUSK AT STILLE TIDTAGNINGS-ANLÆGGET TIL OPLADNING AFTENEN FØR STÆVNE!