Distriktsmesterskaber 2023 i Distrikt 12

Alle distriktsmesterskaberne i dressur og spring for 2023 afholdes samlet på Vilhelmsborg D. 22-25/6 2023

Distriktsmesterskaber 2023 – DRESSUR

Holddressur hest:

På hvert hold må man kun deltage med 1 rytter i hvert program, et hold består af 3-4 ryttere. Hvert hold skal starte i alle 3 sværhedsgrader. 

1 ryttere i klasse LA2-A (svh.1)

1 ryttere i klasse LA4-A (svh.2)

1 ryttere i klasse LA5-A (svh.2)

1 ryttere i klasse MB0-A (svh.3)

 

 Individuel dressur senior: Afvikles over 2 dage i flg. klasser:

Afvikles som en klasse i 2 afdelinger, så det er det samlede resultat der tæller

MB0-A (svh.3)

MB2-A (svh.3)

 

Individuel dressur U21: Afvikles over 2 dage i flg. klasser:

Afvikles som en klasse i 2 afdelinger, så det er det samlede resultat der tæller

LA1-A (svh.1)

LA2-A (svh.1)

———————————————————————————————————————————————————–

Holddressur pony:

På hvert hold må man kun deltage med 1 rytter i hvert program, et hold består af 3-4 ryttere. Hvert hold skal starte i alle 3 sværhedsgrader.

1 ryttere i klasse LB1-B (svh.1)

1 ryttere i klasse LA1-B (svh.2)

1 ryttere i klasse LA2-B (svh.2)

1 ryttere i klasse LA4-B (svh.3)

 

Individuelt dressur pony: Afvikles over 2 dage i flg. klasser for kategorierne

Afvikles som en klasse i 2 afdelinger, så det er det samlede resultat der tæller

1 – 1.afd. LA3-B       2.afd. LA4-B (svh.3)

2 – 1.afd. LA1-B       2.afd. LA2-B (svh.2)

3 – 1.afd. LB1-B       2.afd. LB2-B (svh.1)

 

Kvalifikationskrav:

  • Alle ryttere skal være medlem af en klub i D12

pr. 1/1 2023 afvikles alle distriktsmesterskaber efter DRF reglementer, for at skabe ensartethed for alle distrikter. Dette betyder at der ikke er nogle kvalifikationskrav længere.

Udelukkelser iht. Fælles Bestemmelserne pkt. 97. https://rideforbund.dk/Files/Files/PDF-filer/Reglement/F%C3%A6lles%20Bestemmelser%202022%20med%20synlige%20rettelser.pdf

97. DISTRIKTSMESTERSKABER
Distriktsmesterskaber er åbne for ryttere, der er medlem af en klub, og starter for denne, i det pågældende distrikt.
Rytterne skal have en gyldig rytterlicens, og alle heste skal, uanset disciplin, være ABC-konkurrenceheste-registrerede for at kunne deltage i distriktsmesterskaber.
Ryttere, der har deltaget i internationale mesterskaber (OL, VM, EM, NM) i kvalifikationsperioden (2021, 2022 og 2023), kan
ikke deltage i distriktsmesterskaberne i den pågældende disciplin.
Såfremt en rytter ønsker at starte flere distriktsmesterskaber samme år, kan denne vælge at starte i flere distrikter. Dog må rytteren kun ride f.eks. ét individuelt mesterskab og ét holdmesterskab pr. kalenderår i hver disciplin.
Startberettigelse og krav om klubmedlemsskab i flere distrikter afgøres internt i de berørte distrikter.
Det enkelte distrikt fastlægger hvilke klasser/sværhedsgrader distriktsmesterskabet skal afvikles i, i henhold til de respektive disciplinafsnit.

97.1. Fælles bestemmelser
Følgende obligatoriske bestemmelser er gældende for afvikling af distriktsmesterskaber:

97.1.1. Præmiefordeling
Der uddeles rosetter til 1., 2., og 3. pladsen, samt dækken til vinderen. Doteringer i henhold til placeringstabellen.
Ved individuelle mesterskaber skal ekvipagen have gennemført for at kunne modtage en præmie.

97.1.2. Udelukkelseskriterier for ekvipager
Mesterskaberne er åbne for ekvipager, der i kvalifikationsperioden ikke har opnået placering ved C-stævner eller højere i 2 sværhedsgrader højere og/eller har deltaget i 3 sværhedsgrader højere end den klasse, der skal rides ved mesterskabet. (fx ved mesterskabet i sværhedsgrad 2, må ekvipagen ikke have været placeret i sværhedsgrad 4).

97.1.3. Rytteres deltagelse i distriktsmesterskab efter DM-/DRF-mesterskab
Der gælder nedenstående regler (se skema) for deltagelse i distriktsmesterskaber efter rytteres deltagelse i DM eller DRF-mesterskaber i samme disciplin, aldersgruppe (U18, U21 og senior) og ponykategori indenfor kvalifikationsperioden.

Skemaet skal tolkes således:
” – ” betyder, at en rytter ikke kan starte Distriktsmesterskab efter at have deltaget i et DM/DRFmesterskab.
” x ” betyder, at en rytter godt kan starte Distriktsmesterskab efter at have deltaget i et
DM/DRF-mesterskab, under hensyntagen til de øvrige regler.
Holdmesterskaber:
( * ) En rytter kan kun deltage i enten distriktsmesterskabet for pony hold eller hest hold.

97.1.4 Lodtrækning
Lodtrækning om startorden finder sted dagen før klassens start. Tidspunkt for lodtrækning skal tydeligt offentliggøres på Equipe
Alle tilmeldinger skal finde sted inden lodtrækningen.

97.1.5. Særligt for holdmesterskaber
I holdmesterskaber skal alle rytterne på samme hold være medlem af og starte for samme klub.
I holdmesterskaber består hvert hold af 3 ryttere på 3 heste/ponyer, eller 4 ryttere på 4 heste/ponyer.
Hver rytter og hver hest/pony må kun starte på ét hold i hver disciplin, og alle holddeltagere
skal starte i 1. runde. Dette gælder dog ikke springning, jf. disciplinafsnittet. Det er ikke tilladt at ride holdmesterskab for både pony og hest i samme disciplin.
Der kan i holdklasser udskiftes én ekvipage (i springning ud fra den bruttoholdliste, den deltagende klub har tilmeldt) indtil 3 timer før klassens programsatte starttidspunkt.

I klubholdmesterskaber bestemmer holdene selv den indbyrdes startorden på holdet og meddeler dette til stævnearrangøren senest ved lodtrækningen.
Distriktsmesterskaber for hold kan kun afvikles, hvis der er mindst 3 startende hold.
Holdmesterskaber må ikke samtidig udskrives som individuel konkurrence.

97.1.6 Særligt for individuelle mesterskaber
Ved individuelle distriktsmesterskaber kan der ske sammenlægning af ponykategorierne i henhold til pkt 77.
Der skal være mindst 3 forskellige startende ryttere, for at mesterskabet kan afholdes.

 

Dressur §97 https://rideforbund.dk/Files/Files/PDF-filer/Reglement/Dressurreglement%202022%20uden%20synlige%20rettelser%20opd_20211222.pdf

97.DISTRIKTSMESTERSKABER

Mesterskabet afvikles over 2 dage. Hver rytter må kun starte i ét individuelt mesterskab. I dressurmesterskaber afvikles klasserne udelt.
1. dag rides en kvalificerende klasse i sværhedsgrad 1 eller højere.

Mesterskabet afvikles som en klasse i to afdelinger:
Procentsummerne med 3 decimaler fra 1. og 2. dag sammenlægges og udgør resultatet. De to afdelinger skal være af samme sværhedsgrad. Ved ligeplacering til 1. pladsen i dressurmesterskaber vinder den ekvipage med højest procentsum, i 3 decimaler, i 2. klasse/afd. (finaleklassen). Såfremt der stadig ikke kan findes en entydig vinder af mesterskabet, vinder den ekvipage der har fået højest procentsum af hoveddommeren i 2. klasse/afd. (finaleklassen) – derefter er de ligeplacerede.
Der betales kun et indskud og optjenes kun point/udbetales præmier for det samlede resultat. Hver rytter må starte 2 heste i mesterskabet- dog kun én hest i 2. afdeling. Ryttere, der har mere end én hest til start, må frit vælge hvilken hest, der deltager i 2. afdeling af mesterskabet.

Ved færre end 3 tilmeldte ekvipager pr. kategori (ponyer el. U18/U21), kan kategorier afvikles sammen i en procentklasse, dog altid i henhold til pkt. 77.3.

Distriktsmesterskaber i klubholddressur for heste eller ponyer
Hver rytter må kun starte ét klubhold-mesterskab. Mesterskabet afvikles i én klasse af sværhedsgrad 1 eller højere. Der må rides over flere sværhedsgrader i samme klasse.
For ponyer gælder det, at mesterskabet er åbent for alle tre kategorier i én klasse, hvor det er tilladt at sammensætte et hold af flere kategorier.

De tre ryttere med højeste procenter, med 3 decimaler, for det enkelte hold sammenlægges. Det hold der rider med samlet højeste procent, har vundet konkurrencen.
Ligger to hold ligeplacerede vinder det hold hvis rytter har højeste individuelle procent.

 

Distriktsmesterskaber 2023 – INDSKUD

DRESSUR          Holdmesterskab-Pony               900,- kr. pr. hold

DRESSUR          Holdmesterskab-Hest               1.200,- kr. pr. hold

DRESSUR          Individuelt – Pony                      350,- kr. pr. ekvipage

DRESSUR          Individuelt – Hest                       450,- kr. pr. ekvipage

 

 Distriktsmesterskaber – PRÆMIER & DOTERINGER

 

Der vil være rosetter til 1, 2 og 3 i mesterskaberne, doteringer for hest følger antal startende.

Placering 1. plads 2. plads 3. plads 4. plads Øvrige
Holdmesterskab:
Dressur- hest
4.000,- kr. 3.200,- kr. 2.400,- kr. 1.600,- kr. 1.000,- kr.
Individuelt mesterskab:
Dressur senior, U21
1.200,- kr. 1.000,- kr. 750,- kr. 500,- kr. 300,- kr.

 

Ved under 15 starter i klasserne nedsættes doteringerne med 30%