Da vores nuværende kursusudvalgsformand ikke ønsker genvalg til kommende generalforsamling i marts 2023. Søger vi en person til at varetage denne opgave i Distrikt 12.

Kursusudvalgsformands posten er frivillig men kørsel dækkes til div. møder.

Funktionsbeskrivelse for kursusudvalgsformand:

Planlægning og gennemførelse af kursusaktiviteter, herunder
* afdækning af behov for nye tiltag
* udvikling og beskrivelse af nye kursusaktiviteter
* sikre kvalificerede undervisere
* lokalereserveringer
* bestilling af kurser fra andre kursusudbydere
* modtage og besvare spørgsmål og tilmeldinger
* evaluering og opfølgning på kurser og talentudvikling
* sørge for forplejning
* deltage som kursusleder
* udarbejde reklame for/orientering om aktiviteter til alle klubber
* indkalde til kursusudvalgsmøder efter behov
* aflægge regnskab for hver enkelt kursus til kassereren
* sikre budgettet overholdes
* holde DB underrettet om status på kurserne
* deltage i 4 DB og 4 DR-møder årligt

 

Kvalifikationer:
* skal kunne bruge PC og mailsystem
* pædagogisk indsigt ønskeligt
* generel viden om DRF ønskeligt
* skal kunne forestå, indkalde og arrangere kurser og temaaftener
* skal overholde tidsfrister

Ved evt. spørgsmål kontakt nuværende kursus formand Lizza Kejlberg på mailadresse: lizza@mail.dk