Kære klubber

DRF ønsker alle klubber et rigtig godt nytår. Årsskiftet betyder også, at vi stille og roligt nærmer os det årlige repræsentantskabsmøde, og i år finder mødet sted den 1. april 2023 på Severin Kursuscenter i Middelfart. Herunder har vi samlet de forskellige informationer og deadlines, der relaterer sig til afviklingen af mødet, jf. forbundets vedtægter:

  • Forslag, herunder kandidater til vakante poster, der af klubberne ønskes behandlet på det ordinære repræsentantskabsmøde 1. april i Middelfart, tilstilles bestyrelsen senest 1. februar 2023. Forslagene sendes til bestyrelsen@rideforbund.dk.

  • Alle forslag fra klubberne, samt ethvert forslag, der agtes fremsat af bestyrelsen, skal tilstilles klubberne senest 1. marts. Forslagene offentliggøres via rideforbund.dk

  • Den officielle indkaldelse til repræsentantskabsmødet 1. april 2023, inklusive program for både temaformiddag og selve repræsentantskabsmødet, forventes fremsendt til klubberne via e-mail pr. 22. februar 2023.

  • Deadline for klubbernes tilmelding til repræsentantskabsmødet er jf. vedtægternes §3 10 arbejdsdage før mødet og således sat til 17. marts 2023.


Orientering om valg til bestyrelsen og appeludvalget


Til bestyrelsen skal der jf. vedtægternes §7 til repræsentantskabsmødet i 2023 vælges en formand, tre bestyrelsesmedlemmer samt en 1. suppleant. Formand Ulf Helgstrand er således på valg i 2023, og de tre bestyrelsesmedlemmer der er på valg, er Jakob Blicher Ravnsbo, Ditte Bach Sørensen og Thomas Vogt Hansen. Lis Mølholm Juhl er som 1. suppleant også på valg i 2023.

Til Appeludvalget er Carsten Lorentzen (formand), Lars Langhoff (medlem) og William Kanta (suppleant) på valg i 2023.

Med venlig hilsen

Dansk Ride Forbund

+45 7871 2630 ·
Idrættens Hus · Brøndby Stadion 20

2605 Brøndby