Distrikt 12 har på grund af Corona-krisen valgt at aflyse Distriktsmesterskaberne 2020 på Vilhelmsborg.

Beslutninger er taget på grund af:

  • Usikkerhed omkring hvilke begrænsninger der vil være på arrangementet med hensyn til deltagerantal og krav om ekstra foranstaltninger.
  • Usikkerhed omkring hvilke økonomiske konsekvenser ekstra foranstaltninger på grund af Corona vil medføre.
  • Usikkerhed omkring hvilke ekstra hjælperbehov som ekstra foranstaltninger på grund af Corona vil medføre.
  • Manglende mulighed for at rytterne kan opnå kvalifikationer på grund af aflyste stævner og deraf risiko for mindre starter.

I denne situation har Distrikt 12 besluttet, at der er for stor økonomisk usikkerhed ved forsat at planlægge afholdelse af Distriktsmesterskaberne 2020 på Vilhelmsborg som de tidligere år.

Terminen i uge 37 den 10. til 13. september gives derfor fri til at klubberne i Distrikt 12 kan søge om denne til afvikling af C og D stævner.

Klubberne i Distrikt 12 får samtidigt også mulighed for at søge om at afvikle et eller flere af Distriktsmesterskaberne 2020 i spring eller dressur. Distrikt 12´s stævneudvalg vil snarest komme med økonomisk grundlag og retningslinier for afholdelse af Distriktsmesterskaberne 2020.

Mesterskaber søges via dette link: https://da.surveymonkey.com/r/Ansog-nye-staevneterminer-2020