Som aftalt på sidste DR-møde, har vi nu gennemgået den nuværende TD ordning og informerer om følgende ændringer pr. 1/1-2023.

Konceptet men hele og halve dage udgår, da behovet ikke er til det.

Der vil ske en prisstigning på TD betalingen fra 1000kr pr. TD til 1200kr. Denne stigning skyldes de stigende brandstofspriser.

D12 har også stadig brug for flere TDere i distriktet, da flere stævner efterhånden får mange starter, således at det kræver 2 TDere pr. dag. Så kender du eller skulle du selv have lyst til at vide lidt mere om det at være TD, så henvend dig gerne til en af vores medofficials ude på stævnepladserne, så vi kan få en lille snak.

man kan også læse lidt her: https://rideforbund.dk/officials/teknisk-delegeret/uddannelse-funktionsbeskrivelse