Distriktsmesterskaber 2024 – SPRING

Alle distriktsmesterskaberne i dressur og spring for 2024 afholdes samlet på Vilhelmsborg D. 20-23/6 2024

 

Individuel springning senior:

Rides i LA**(svh.2) – metode B12

 

Individuel springning U21:

Rides i LA**(svh.2) – metode B12

 

Hold springning Hest:

2 Rytter i LB**(svh.1)– metode B12

2 Rytter i LA**(svh.2)– metode B12

På hvert hold starter 1-2 ekvipager LB**, og 2 ekvipager LA**.

 

———————————————————————————————————-

 

Individuel springning pony:

Kat 1: Rides i LA1*(svh.2) – metode B12

Kat 2: Rides i LA1*(svh.2) – metode B12

Kat 3: Rides i LB1* (svh.1)  – metode B12

 

Hold springning Pony:

2 ryttere i LB*(svh.1) – metode B12

2 ryttere i LA*(svh.2) – metode B12

På hvert hold starter 1-2 ekvipager LB*, og 2 ekvipager LA*.

Klassen afvikles som handicapspringning. Alle kat. 3 ponyer rider deres 1. og 2. runde, uanset sværhedsgrad, herefter rider alle kat. 2 ponyer deres 1. og 2. runder, uanset sværhedsgrad og til sidst rider alle kat 1. ponyer deres 1. og 2. runde, uanset sværhedsgrad. Herefter afvikles en eventuel omspringning.

 

Har I spørgsmål ang. Startberettigelse er I velkommen til at skriv til staevne@distrikt12-drk.dk, så hjælper vi gerne med at tjekke om rytteren er startberettiget.

—————————————————————————————————–

Kvalifikationskrav:

 • Alle ryttere skal være medlem af en klub i D12
 • Det er til enhver tid rytterens eget ansvar at have den rigtige rytterkategori ved tilmelding til stævnet. Rytterkategoriseringen baseres på resultater opnået i kvalifikationsperioden som i 2023 er resultater fra 2022, 2023 og 2024 og fremgår af www.rideforbund.dk.
 1. 1/1 2023 afvikles alle distriktsmesterskaber efter DRF reglementer, for at skabe ensartethed for alle distrikter. Dette betyder at der ikke er nogle kvalifikationskrav længere.

Der rides efter reglerne beskrevet i Fællesbestemmelser punkt. 97 Distriktsmesterskaber https://rideforbund.dk/Files/Files/PDF-filer/Reglement/F%C3%A6lles%20Bestemmelser%202022%20med%20synlige%20rettelser.pdf

 1. DISTRIKTSMESTERSKABER
  Distriktsmesterskaber er åbne for ryttere, der er medlem af en klub, og starter for denne, i det pågældende distrikt. 

Rytterne skal have en gyldig rytterlicens, og alle heste skal, uanset disciplin, være ABC konkurrenceheste-registrerede for at kunne deltage i distriktsmesterskaber. 

Ryttere, der har deltaget i internationale mesterskaber (OL, VM, EM, NM) i kvalifikationsperioden (2022, 2023 og 2024), kan ikke deltage i distriktsmesterskaberne i den pågældende disciplin. 

Såfremt en rytter ønsker at starte flere distriktsmesterskaber samme år, kan denne kun starte i samme distrikt. Undtaget er mesterskaber der ikke afholdes i det pågældende distrikt samme år. 

Startberettigelse og krav om klubmedlemsskab i flere distrikter afgøres internt i de berørte distrikter. 

Ryttere må kun starte i én ponykategori ved de individuelle mesterskaber. 

Det enkelte distrikt fastlægger hvilke klasser/sværhedsgrader distriktsmesterskabet skal afvikles i, i henhold til de respektive disciplinafsnit. 

97.1. Fælles bestemmelser
Følgende obligatoriske bestemmelser er gældende for afvikling af distriktsmesterskaber:

97.1.1. Præmiefordeling
Der uddeles rosetter til 1., 2., og 3. pladsen, samt dækken til vinderen. Doteringer i henhold til placeringstabellen.
Ved individuelle mesterskaber skal ekvipagen have gennemført for at kunne modtage en præmie.

97.1.2. Udelukkelseskriterier for ekvipager
Mesterskaberne er åbne for ekvipager, der i kvalifikationsperioden ikke har gennemført 2 sværhedsgrader højere ved C-stævner eller højere end den klasse, der skal rides ved mesterskabet. (fx ved mesterskabet i sværhedsgrad 2, må ekvipagen ikke have gennemført sværhedsgrad 4). 

97.1.3. Rytteres deltagelse i distriktsmesterskab efter DM-/DRF-mesterskab
Der gælder nedenstående regler (se skema) for deltagelse i distriktsmesterskaber efter rytteres deltagelse i DM eller DRF-mesterskaber i samme disciplin, aldersgruppe (U18, U21 og senior) og ponykategori indenfor kvalifikationsperioden.

Skemaet skal tolkes således:
” – ” betyder, at en rytter ikke kan starte Distriktsmesterskab efter at have deltaget i et DM/DRFmesterskab.
” x ” betyder, at en rytter godt kan starte Distriktsmesterskab efter at have deltaget i et
DM/DRF-mesterskab, under hensyntagen til de øvrige regler.
Holdmesterskaber:
( * ) En rytter kan kun deltage i enten distriktsmesterskabet for pony hold eller hest hold.

97.1.4 Lodtrækning
Lodtrækning om startorden finder sted dagen før klassens start. Ved mesterskaber i springning kan lodtrækning ske senere – dog senest 2 timer før klassens start. Tidspunkt for lodtrækning skal tydeligt offentliggøres på Equipe
Alle tilmeldinger skal finde sted inden lodtrækningen.

97.1.5. Særligt for holdmesterskaber
I holdmesterskaber skal alle rytterne på samme hold være medlem af og starte for samme klub, jf. pkt. 63.1. 

Hver rytter og hver hest/pony må kun starte på ét hold i hver disciplin, og alle holddeltagere skal starte i 1. runde. Dette gælder dog ikke springning, jf. disciplinafsnittet. Det er ikke tilladt at ride holdmesterskab for både pony og hest i samme disciplin. 

Der kan i holdklasser udskiftes én ekvipage (i springning ud fra den bruttoholdliste, den deltagende klub har tilmeldt) indtil 3 timer før klassens programsatte starttidspunkt. 

I klubholdmesterskaber bestemmer holdene selv den indbyrdes startorden på holdet og meddeler dette til stævnearrangøren senest ved lodtrækningen. Distriktsmesterskaber for hold kan kun afvikles, hvis der er mindst 2 startende hold. Holdmesterskaber må ikke samtidig udskrives som individuel konkurrence, undtaget i military.

97.1.6 Særligt for individuelle mesterskaber
Ved individuelle distriktsmesterskaber kan der ske sammenlægning af ponykategorierne i henhold til pkt 77.
Der skal være mindst 3 forskellige startende ryttere, for at mesterskabet kan afholdes.

 

Der rides efter reglerne beskrevet i Spring Reglement punkt 97 Distriktsmesterskaber https://rideforbund.dk/Files/Files/PDF-filer/Reglement/Spring%202022%20.pdf

 1. DISTRIKTSMESTERSKABER
  Eftertilmeldingsfrist til distriktsmesterskaber i spring, er mandag inden stævnets start. ( d. 17/6-2024)
  Alle hold skal mandag inden stævnets start aflevere en bruttoliste til stævnearrangøren. En
  bruttoliste skal indeholde en fortegnelse over alle de ekvipager (Licens nr. og hest/pony) de vil kunne anvende på det endelige hold, der sammensættes senest inden lodtrækningen.
  Distriktet kan ændre denne frist i distriktsbestemmelserne for mesterskaber.

Alle mesterskabsklasser i springning skal bedømmes af 2 dommere, hvoraf den ene skal være
minimum B-dommer. Hvis mesterskabet afvikles i sværhedsgrad 3 skal banedesigneren være min.B-banedesigner

97.1 Distriktsmesterskab i springning (seniorer, ungryttere og juniorer)
Ved afvikling i sværhedsgrad 2 eller højere skal der benyttes liverpool. Alle baner skal opmåles med målehjul. I alle mesterskabsklasser i springning skal der ved ligeplacering til 1., 2. og/eller 3. pladsen være fortsat(te) omspringning(er) over uændret bane (højder/bredder), indtil der ved fejl og/eller tid er kommet en afgørelse jfr. pkt. 82.1.1.

Mesterskabet afvikles i sværhedsgrad 1, 2 eller 3, metode B12, tempo 350 m/min.
2. omgang kan være samme eller en anden bane. Startorden i 2. omgang og evt. omspringning
fastsættes således, at den ekvipage med flest fejl/længst tid i 1. omgang starter først, dernæst den ekvipage med næst flest fejl/længst tid osv. Hver rytter må starte 2 heste i første runde. I individuelle mesterskabers 2. omgang i springning må hver rytter kun starte én hest.

97.2 Distriktsmesterskaber i ponyspringning
Ved afvikling i sværhedsgrad 2 eller højere skal der benyttes liverpool. Alle baner skal opmåles med målehjul.

I alle mesterskabsklasser i springning skal der ved ligeplacering til 1., 2. og/eller 3. pladsen være fortsat(te) omspringning(er) over uændret bane (højder/bredder), indtil der ved fejl og/eller tid er kommet en afgørelse jfr. pkt. 82.1.1.

Mesterskabet afholdes for Kat. 1, Kat. 2 og Kat. 3 i sværhedsgrad 1, 2 eller 3 efter
distriktsbestyrelsens bestemmelse.

Mesterskabet afvikles efter metode B12, tempo i henhold til fordringer/min. over 2 omgange.
Hver rytter må ride 2 ponyer i 1. runde. I 2. omgang må hver rytter kun starte én pony. 2. omgang kan være samme eller en anden bane. Startorden, der hvor ponykategorierne afvikles hver for sig, i 2. omgang og evt. omspringning fastsættes således, at den ekvipage med flest fejl/længst tid i 1. omgang starter først, dernæst den ekvipage med næst flest fejl/længst tid osv. Er der flere ponykategorier i samme mesterskab, bør det tilstræbes at rækkefølgen følger ovennævnte indenfor ponykategorien.

97.3 Distriktsmesterskab i klubholdspringning
Hver rytter må kun starte i ét klubhold-mesterskab.
Mesterskabet afvikles i sværhedsgrad 1, 2 eller 3 metode B12, tempo 350 m/min.
Sværhedsgraderne kan benyttes i kombination med op til højst 2 sværhedsgrader. I øvrigt efter
regler i punktet holdspringning.

97.4 Distriktsmesterskab i klubholdponyspringning
Hver rytter må kun starte ét klubhold-mesterskab.
Mesterskabet afvikles efter distrikts bestemmelser i sværhedsgrad 1 eller 2, ligesom det kan
bestemmes, at mesterskabet afholdes for Kat. 1, Kat. 2 og Kat. 3 sammen som handicapspringning eller hver for sig. Hvis holdspringningen afholdes for kat 1, 2 og 3 sammen som handicapspringning, starter først alle i kategori 3 derefter kategori 2 og sidst kategori 1 i hold rækkefølge, derefter alle i næste kategori i hold rækkefølge osv. dette gælder også i anden runde og evt. omspringning.


Alternativt kan stævnearrangør vælge at alle kat. 3 ponyer rider deres 1. og 2. runde, uanset
sværhedsgrad, herefter rider alle kat. 2 ponyer deres 1. og 2. runder, uanset sværhedsgrad og til sidst rider alle kat 1. ponyer deres 1. og 2. runde, uanset sværhedsgrad. Herefter afvikles en
eventuel omspringning.
Klassen afvikles som metode B12, tempo 350 m/min. Ingen rytter/pony må starte på mere end ét hold.

Distriktsmesterskaber 2022 – INDSKUD

SPRING Holdmesterskab 1.000,- kr. pr. hold
SPRING Individuelt 300,- kr. pr. ekvipage

 

 

 Distriktsmesterskaber – PRÆMIER & DOTERINGER

 

Der vil være rosetter til 1, 2 og 3 i mesterskaberne, doteringer følger antal startende.

Placering 1. plads 2. plads 3. plads 4. plads Øvrige
Holdmesterskab for hest:

Spring

4.000,- kr. 3.200,- kr. 2.400,- kr. 1.600,- kr. 1.000,- kr.
Individuelt mesterskab:

Spring senior og U-21

1.200,- kr. 1.000,- kr. 750,- kr. 500,- kr. 300,- kr.

 

Ved under 15 starter i klasserne nedsættes doteringerne med 30%