Distriktsmesterskaber 2024 i Distrikt 12

Alle distriktsmesterskaberne i dressur og spring for 2024 afholdes samlet på Vilhelmsborg D. 20-23. juni 2024.

Distriktsmesterskaber 2024 – DRESSUR

Holddressur hest:

På hvert hold må man kun deltage med 1 rytter i hvert program, et hold består af 3-4 ryttere. Hvert hold skal starte i alle 3 sværhedsgrader. 

1 ryttere i klasse LA2-A (svh.1)

1 ryttere i klasse LA5-A (svh.2)

1 ryttere i klasse LA4-A (svh.2)

1 ryttere i klasse MB0-A (svh.3)

 

 Individuel dressur senior: Afvikles over 2 dage i flg. klasser:

Afvikles som en klasse i 2 afdelinger, så det er det samlede resultat der tæller

MB0-A (svh.3)

MB2-A (svh.3)

 

Individuel dressur U21: Afvikles over 2 dage i flg. klasser:

Afvikles som en klasse i 2 afdelinger, så det er det samlede resultat der tæller

LA1-A (svh.1)

LA2-A (svh.1)

———————————————————————————————————————————————————–

Holddressur pony:

På hvert hold må man kun deltage med 1 rytter i hvert program, et hold består af 3-4 ryttere. Hvert hold skal starte i alle 3 sværhedsgrader.

1 ryttere i klasse LB1-B (svh.1)

1 ryttere i klasse LA1-B (svh.2)

1 ryttere i klasse LA2-B (svh.2)

1 ryttere i klasse LA4-B (svh.3)

 

Individuelt dressur pony: Afvikles over 2 dage i flg. klasser for kategorierne

Afvikles som en klasse i 2 afdelinger, så det er det samlede resultat der tæller

1 – 1.afd. LA3-B   2.afd. LA4-B (svh.3)

2 – 1.afd. LA1-B   2.afd. LA2-B (svh.2)

3 – 1.afd. LB1-B   2.afd. LB2-B (svh.1)

 

Kvalifikationskrav:

  • Alle ryttere skal være medlem af en klub i D12
  1. 1/1 2024 afvikles alle distriktsmesterskaber efter DRF reglementer, for at skabe ensartethed for alle distrikter. Dette betyder at der ikke er nogle kvalifikationskrav længere.

Udelukkelser iht. Fælles Bestemmelserne pkt. 97. https://rideforbund.dk/Files/Files/PDF-filer/Reglement/F%C3%A6lles%20Bestemmelser%202022%20med%20synlige%20rettelser.pdf

  1. DISTRIKTSMESTERSKABER
    Distriktsmesterskaber er åbne for ryttere, der er medlem af en klub, og starter for denne i det pågældende distrikt. Rytterne skal have en gyldig rytterlicens, og alle heste skal, uanset disciplin, være ABC konkurrenceheste-registrerede for at kunne deltage i distriktsmesterskaber. 

Ryttere, der har deltaget i internationale mesterskaber (OL, VM, EM, NM) i kvalifikationsperioden (2022, 2023 og 2024), kan ikke deltage i distriktsmesterskaberne i den pågældende disciplin. 

Såfremt en rytter ønsker at starte flere distriktsmesterskaber samme år, kan denne kun starte i samme distrikt. Undtaget er mesterskaber der ikke afholdes i det pågældende distrikt samme år. Startberettigelse og krav om klubmedlemsskab i flere distrikter afgøres internt i de berørte distrikter. 

Ryttere må kun starte i én ponykategori ved de individuelle mesterskaber. Det enkelte distrikt fastlægger hvilke klasser/sværhedsgrader distriktsmesterskabet skal afvikles i, i henhold til de respektive disciplinafsnit.

97.1. Fælles bestemmelser
Følgende obligatoriske bestemmelser er gældende for afvikling af distriktsmesterskaber:

97.1.1. Præmiefordeling 

Der uddeles rosetter til 1., 2., og 3. pladsen, samt dækken til vinderen. Doteringer i henhold til placeringstabellen. Ved individuelle mesterskaber skal ekvipagen have gennemført for at kunne modtage en præmie. 

97.1.2. Udelukkelseskriterier for ekvipager 

Mesterskaberne er åbne for ekvipager, der i kvalifikationsperioden ikke har gennemført 2 sværhedsgrader højere ved C-stævner eller højere end den klasse, der skal rides ved mesterskabet. (fx ved mesterskabet i sværhedsgrad 2, må ekvipagen ikke have gennemført sværhedsgrad 4). 

97.1.3. Rytteres deltagelse i distriktsmesterskab efter DM-/DRF-mesterskab 

Der gælder nedenstående regler (se skema) for deltagelse i distriktsmesterskaber efter rytteres deltagelse i DM eller DRF-mesterskaber i samme disciplin, aldersgruppe (U18, U21 og senior) og ponykategori indenfor kvalifikationsperioden.

Skemaet skal tolkes således:

 ” – ” betyder, at en rytter ikke kan starte Distriktsmesterskab efter at have deltaget i et DM/DRFmesterskab. 

” x ” betyder, at en rytter godt kan starte Distriktsmesterskab efter at have deltaget i et DM/DRF-mesterskab, under hensyntagen til de øvrige regler. 

Holdmesterskaber: 

( * ) En rytter kan kun deltage i enten distriktsmesterskabet for pony hold eller hest hold. 

97.1.4 Lodtrækning 

Lodtrækning om startorden finder sted dagen før klassens start. Ved mesterskaber i springning kan lodtrækning ske senere – dog senest 2 timer før klassens start. Tidspunkt for lodtrækning skal tydeligt offentliggøres på Equipe Alle tilmeldinger skal finde sted inden lodtrækningen. 

97.1.5. Særligt for holdmesterskaber 

I holdmesterskaber skal alle rytterne på samme hold være medlem af og starte for samme klub, jf. pkt. 63.1. Hver rytter og hver hest/pony må kun starte på ét hold i hver disciplin, og alle holddeltagere skal starte i 1. runde.

Distriktsmesterskaber for hold kan kun afvikles, hvis der er mindst 2 startende hold. 

Holdmesterskaber må ikke samtidig udskrives som individuel konkurrence. 

Ved individuelle distriktsmesterskaber kan der i overensstemmelse med det i disciplinafsnittende anførte ske sammenlægning af ponykategorier. Der skal være mindst 2 forskellige startende ryttere, for at mesterskabet kan afholdes. For ponyer gælder det, at der skal være minimum 2 forskellige ryttere totalt, og ikke 2 forskellige ryttere pr. ponykategori

 

Dressur §97 https://rideforbund.dk/Files/Files/PDF-filer/Reglement/Dressurreglement%202022%20uden%20synlige%20rettelser%20opd_20211222.pdf

97.DISTRIKTSMESTERSKABER

Distriktsmesterskaber i dressur (seniorer, ungryttere, juniorer og ponyer) 

Mesterskabet afvikles over 2 dage. Hver rytter må kun starte i ét individuelt mesterskab. I dressurmesterskaber afvikles klasserne udelt. 1. dag rides en kvalificerende klasse i sværhedsgrad 1 eller højere. Mesterskabet skal afvikles enten: .

Mesterskabet afvikles som en klasse i to afdelinger:
Procentsummerne med 3 decimaler fra 1. og 2. dag sammenlægges og udgør resultatet. De to afdelinger skal være af samme sværhedsgrad. Ved ligeplacering til 1. pladsen i dressurmesterskaber vinder den ekvipage med højest procentsum, i 3 decimaler, i 2. klasse/afd. (finaleklassen). Såfremt der stadig ikke kan findes en entydig vinder af mesterskabet, vinder den ekvipage der har fået højest procentsum af hoveddommeren i 2. klasse/afd. (finaleklassen) – derefter er de ligeplacerede. Der betales kun et indskud og optjenes kun point/udbetales præmier for det samlede resultat. Hver rytter må starte 2 heste i mesterskabet- dog kun én hest i 2. afdeling. Ryttere, der har mere end én hest til start, må frit vælge hvilken hest, der deltager i 2. afdeling af mesterskabet. 

Ved færre end 3 tilmeldte ekvipager pr. kategori (ponyer el. U18/U21), kan kategorier afvikles sammen i en procentklasse, dog altid i henhold til pkt. 77.3. 

Distriktsmesterskaber i klubholddressur for heste eller ponyer
Hver rytter må kun starte ét klubhold-mesterskab. 

Mesterskabet afvikles i én klasse af sværhedsgrad 1 eller højere. Der må rides over flere sværhedsgrader i samme klasse. For ponyer gælder det, at mesterskabet er åbent for alle tre kategorier i én klasse, hvor det er tilladt at sammensætte et hold af flere kategorier.

De tre ryttere med højeste procenter, med 3 decimaler, for det enkelte hold sammenlægges. Det hold der rider med samlet højeste procent, har vundet konkurrencen. Ligger to hold ligeplacerede vinder det hold hvis rytter har højeste individuelle procent. 

Distriktsmesterskaber 2024 – INDSKUD

DRESSUR      Holdmesterskab-Pony           900,- kr. pr. hold

DRESSUR      Holdmesterskab-Hest          1.200,- kr. pr. hold

DRESSUR      Individuelt – Pony                  350,- kr. pr. ekvipage

DRESSUR      Individuelt – Hest                   450,- kr. pr. ekvipage

 

 Distriktsmesterskaber – PRÆMIER & DOTERINGER

 

Der vil være rosetter til 1, 2 og 3 i mesterskaberne, doteringer for hest følger antal startende.

Placering 1. plads 2. plads 3. plads 4. plads Øvrige
Holdmesterskab:

Dressur- hest

4.000,- kr. 3.200,- kr. 2.400,- kr. 1.600,- kr. 1.000,- kr.
Individuelt mesterskab:

Dressur senior, U21

1.200,- kr. 1.000,- kr. 750,- kr. 500,- kr. 300,- kr.

 

Ved under 15 starter i klasserne nedsættes doteringerne med 30%