Oversigt over hvilket år medlemmer i bestyrelsen er indvalg/genvalg:

 

Formandsposten:


Eva Iversholt (1.ste gang v
algt 2020)

 

Kassererposten:

Knud Vase  (Genvalgt 2021)

Øvrige medlemmer af bestyrelsen:

Ditte Bach Sørensen  (Genvalgt 2021)

 

Lizza Kejlberg  (Genvalgt 2021)

 

René Lyngø  (Genvalgt 2020)

 

Helle Knop (Genvalgt 2020)

 

Jesper Elleskov  (Genvalgt 2021)