Oversigt over hvilket år medlemmer i bestyrelsen er indvalg/genvalg:

 

Formandsposten:


Eva Iversholt (1.ste gang v
algt 2020)

 

Kassererposten:

Knud Vase  (Genvalgt 2019)

 

Ditte Bach Sørensen  (1.ste gang valgt 2019)

 

Lizza Kejlberg  (1.ste gang valgt 2019)

 

René Lyngø  (Genvalgt 2020)

 

Helle Knop (Genvalgt 2020)

 

Jesper Elleskov  (Genvalgt 2019)

 

Eva Iversholt  (Genvalgt 2019)