Oversigt over hvilket år medlemmer i bestyrelsen er indvalg/genvalg:

 

Formandsposten:


Eva Iversholt (Genv
algt 2022)

 

Kassererposten:

Knud Vase  (Genvalgt 2021)

 

Øvrige medlemmer af bestyrelsen:

Rikke Højlund Eriksen  (1. gang valgt 2022)

 

Lizza Kejlberg  (Genvalgt 2021)

 

René Lyngø  (Genvalgt 2022)

 

Helle Knop (Genvalgt 2022)

 

Jesper Elleskov  (Genvalgt 2021)