FUNKTIONSBESKRIVELSE Senest opdateret 20.03.2019

(Forkort.: DR=distriktsrådet   DB=distriktsbestyrelse   FG=Formandsgruppen) 

Funktion/disciplin Ansvarlig for dressur-stævner for hest og pony i distriktet

 

Hovedansvar

 

Tiltag omkring dressur for hest og pony

Medlem i stævneudvalget

 

Underpunkter

 

 

Stævner, mesterskaber, events kontaktperson

Kontakten til heste-dressurryttere og pony-dressurryttere

Godkendelse af dressur-prop. for heste og ponyklasser

 

Pligter

 

 

Synlig repræsentant for DB til dressur-distriktsmesterskaber for heste og pony

Besvare og behandle diverse henvendelser fra ryttere og officials

Der rådføres med/informeres til DB/disciplinansvarlig/stævneudvalg ved alt relevant

Ansvarlig for resultat info vedr. mesterskaber

Kontakt til Webmaster

 

Deadlines Løbende

 

Møder pr. år

 

4 DB møder

4 DR møder

4 STV.U. møder

 

Budget (Budgettet henhører under stævneudvalget/stævnekoordinator)

 

”Overordnet” – melder tilbage til Formand

DB

Vedr. stævnespørgsmål informeres til STV. U.

 

Forventninger / Målsætning (oplevelser & tid) At følge udviklingen og være en aktiv del af denne i distrikt 12
Kvalifikationer Kendskab til DRF’s reglement; specielt dressurreglement

EDB-kendskab på brugerniveau (da Go’ skal bruges)

Interesse for dressur

 

Øvrige medlemmer Medlemmer i stævneudvalget.