Klubkonsulenter:HER


Klubkonsulenter-rådg“I klubber vil jo gerne have overskud til at lave aktiviteter og tiltag for Jeres medlemmer; men uden at have styr på økonomien og alt det andet, kan det være svært at få tid til det ”sjove”.

Derfor er det vigtigt at trække på de tilbud, der er målrettet DRF’s medlemsklubber.

 

Det er ikke kun nye bestyrelser, der kan have glæde af et besøg af en klubkonsulent.
Alle bestyrelser kan have glæde af kontinuerlige input, inspiration og sparring, da der hele tiden sker ændringer.”

DRF har klubkonsulenter i alle distrikter.

Klubkonsulent-rådgAlle klubkonsulenter, under DRF, arbejder under tavshedspligt.
Dette er en del af fundamentet i konsulentarbejdet.

Klubkonsulenterne er et gratis tilbud til alle bestyrelser i klubber under DRF og kan bestå af f.eks.:

Et gratis besøg, hvor DRF’s klubmappe introduceres og gennemgåes. Den er fyldt med vigtige informationer og værktøjer til klubben. Man kan vel kalde det for klubbens ”bibel.” Denne mappe vil også fremadrettet kunne hjælpe jer i bestyrelsesarbejdet.

Nedenstående er eksempler på emner konsulenterne rådgiver og formidler omkring?

 • Distriktets funktion.
 • Folkeoplysningsloven
 • Forsikringer
 • Certificering
 • Breddeaktiviteter
 • Klubbens organisation
 • Klubbens ansættelser (børneattester mm.)
 • Klubbens kontrakter
 • Kommunale tilskud
 • Idéudvikling
 • Daglige udfordringer
 • Etc.

Der kan løbende opstå udfordringer og problemer, hvor det kan være en fordel at få nogle andre øjne på eventuelle problemstillinger med det formål at rådgive og give sparring.

I kan også tale med en klubkonsulent, hvis I kommer til distriktsrådsmøderne i distriktet.