Valgår i bestyrelsen

Oversigt over hvilket år medlemmer i bestyrelsen er indvalg/genvalg:   Formandsposten: Eva Iversholt (Genvalgt 2024) ——————————————————————— Kassererposten: Rikke Højlund Eriksen (1. gang valgt til kasserpost 2023) ———————————————————————- Øvrige medlemmer af…

Webmaster

FUNKTIONSBESKRIVELSE Senest opdateret 20.03.2019 (Forkort.: DR=distriktsrådet   DB=distriktsbestyrelse   FG=Formandsgruppen)  WEBMASTER Webmaster for distriktets hjemmeside: distrikt12-drf.dk   Hovedansvar   Opdatering af hjemmesiden Udsende nyhedsbreve via mailchimp   Underpunkter   opslag på hjemmesiden…

Øvrig disciplin udvalg formand

FUNKTIONSBESKRIVELSE Senest opdateret 20.03.2019 (Forkort.: DR=distriktsrådet   DB=distriktsbestyrelse   FG=Formandsgruppen)  Øvrige discipliner-udvalgsformand Ansvarlig for øvrige discipliner I Distrikt12    Hovedansvar Breddeaktiviteterne-HOLD (ponygames, kvadrille, pas de deux, stilstafetspring, parkour, miljø, HTW) Voltigering Distance…

Spring ansvarlig

FUNKTIONSBESKRIVELSE Senest opdateret 20.03.2019 (Forkort.: DR=distriktsrådet   DB=distriktsbestyrelse   FG=Formandsgruppen)  Funktion/disciplin Ansvarlig for spring-stævner for hest og pony i distriktet   Hovedansvar   Tiltag omkring springning for heste og pony Medlem i…

Sekretær

FUNKTIONSBESKRIVELSE Senest opdateret 20.03.2019 (Forkort.: DR=distriktsrådet   DB=distriktsbestyrelse   FG=Formandsgruppen)  SEKERTÆR Sekretær for distriktet   Hovedansvar   Referater v. møder – udsendelse heraf Indkaldelser til møder Møde-status ved DR møder   Underpunkter…

Formand

FUNKTIONSBESKRIVELSE Senest opdateret 20.03.2019 (Forkort.: DR=distriktsrådet   DB=distriktsbestyrelse   FG=Formandsgruppen)  Funktion/disciplin Formand for distriktet Hovedansvar     Tovholder Bindeled til Ride Forbundet og FG Frontfiguren – tegne DB udadtil Hovedansvarlig Kontakt til…

Stævneudvalg-formand

FUNKTIONSBESKRIVELSE Senest opdateret 20.03.2019 (Forkort.: DR=distriktsrådet   DB=distriktsbestyrelse   FG=Formandsgruppen)      STÆVNEUDV. FORMAND Stævnekoordinator   Hovedansvar     Koordinering/formidling af stævner Tovholder af samtlige discipliner Fællesbestemmelser Mesterskabsklassers niveau/sværhedsgrad Underpunkter    …

Dressur ansvarlig

FUNKTIONSBESKRIVELSE Senest opdateret 20.03.2019 (Forkort.: DR=distriktsrådet   DB=distriktsbestyrelse   FG=Formandsgruppen)  Funktion/disciplin Ansvarlig for dressur-stævner for hest og pony i distriktet   Hovedansvar   Tiltag omkring dressur for hest og pony Medlem i…

Kasser

FUNKTIONSBESKRIVELSE Senest opdateret 20.03.2019 (Forkort.: DR=distriktsrådet   DB=distriktsbestyrelse   FG=Formandsgruppen)  Kasserer Økonomi-ansvarlig   Hovedansvar   Regnskab og Budgetforslag Underpunkter   Kontingentopkrævning april/maj efter medlemsopgørelse fra DRF Bogholderi/regnskab   Pligter Aflæggelse regnskab på…