Valgår i bestyrelsen

Oversigt over hvilket år medlemmer i bestyrelsen er indvalg/genvalg:   Formandsposten: Eva Iversholt (Genvalgt 2022) ——————————————————————— Kassererposten: Knud Vase  (Genvalgt 2021) ———————————————————————- Øvrige medlemmer af bestyrelsen: Rikke Højlund Eriksen  (1. gang valgt 2022) ——————————————————————— Lizza Kejlberg  (Genvalgt 2021) ——————————————————————– René Lyngø  (Genvalgt 2022) ——————————————————————– Helle Knop (Genvalgt 2022) ——————————————————————– Jesper Elleskov  (Genvalgt 2021) ——————————————————————–  …

DRF´s Strategi & politikker

Strategi & politikker Frem mod år 2030 har DRF prioriteret følgende firer centrale strategiske indsatsområder; Hestevelfærd – DRF tager ansvar og sætter dagsorden, Ridesporten – en attraktiv stævne- og aktivitetsstruktur for alle på alle niveauer, Elevskolen – sikrer rytternes grunduddannelse og skaber forudsætninger for heste som livstil, Rideklubben – veldrevne rideklubber med fokus på drift,…

Øvrig disciplin udvalg formand

FUNKTIONSBESKRIVELSE Senest opdateret 20.03.2019 (Forkort.: DR=distriktsrådet   DB=distriktsbestyrelse   FG=Formandsgruppen)  Øvrige discipliner-udvalgsformand Ansvarlig for øvrige discipliner I Distrikt12    Hovedansvar Breddeaktiviteterne-HOLD (ponygames, kvadrille, pas de deux, stilstafetspring, parkour, miljø, HTW) Voltigering Distance Military TREC Para Være bindeled mellem D12´s klubber med interesse i øvrige discipliner og DRF disciplin-udvalg. Underpunkter Kontakt til klubberne og rytterne DRF breddekonsulenter Pligter…

Spring ansvarlig

FUNKTIONSBESKRIVELSE Senest opdateret 20.03.2019 (Forkort.: DR=distriktsrådet   DB=distriktsbestyrelse   FG=Formandsgruppen)  Funktion/disciplin Ansvarlig for spring-stævner for hest og pony i distriktet   Hovedansvar   Tiltag omkring springning for heste og pony Medlem i stævneudvalget   Underpunkter     Stævner, mesterskaber, events kontaktperson Kontakten til heste-springryttere og pony-springryttere Godkendelse af spring-prop. for heste og ponyklasser   Pligter    …

Sekretær

FUNKTIONSBESKRIVELSE Senest opdateret 20.03.2019 (Forkort.: DR=distriktsrådet   DB=distriktsbestyrelse   FG=Formandsgruppen)  SEKERTÆR Sekretær for distriktet   Hovedansvar   Referater v. møder – udsendelse heraf Indkaldelser til møder Møde-status ved DR møder   Underpunkter   Ajourføre postliste i samarbejde med webmaster Hjælpe formand ved extra udsendelser     Pligter Sende til webmaster   Deadlines Mødeindkaldelse til DB møder ca.…

Formand

FUNKTIONSBESKRIVELSE Senest opdateret 20.03.2019 (Forkort.: DR=distriktsrådet   DB=distriktsbestyrelse   FG=Formandsgruppen)  Funktion/disciplin Formand for distriktet Hovedansvar     Tovholder Bindeled til Ride Forbundet og FG Frontfiguren – tegne DB udadtil Hovedansvarlig Kontakt til nye klubber, samt klubbesøg   Underpunkter     Ansvarlig for info til DB, FG og DR Mødeleder ved DR Behandle/besvare tlf./mail henvendelser Hjælpe DRF med…

Stævneudvalg-formand

FUNKTIONSBESKRIVELSE Senest opdateret 20.03.2019 (Forkort.: DR=distriktsrådet   DB=distriktsbestyrelse   FG=Formandsgruppen)      STÆVNEUDV. FORMAND Stævnekoordinator   Hovedansvar     Koordinering/formidling af stævner Tovholder af samtlige discipliner Fællesbestemmelser Mesterskabsklassers niveau/sværhedsgrad Underpunkter       Info/kontakt til klubber og de disciplinansvarlige om relevante rettelser fra DRF/distrikter/klubber Uddeling af stævner Godkendelse af distriktsstævner og udvidede klubstævner Ansvarlig for kurser i…

Dressur ansvarlig

FUNKTIONSBESKRIVELSE Senest opdateret 20.03.2019 (Forkort.: DR=distriktsrådet   DB=distriktsbestyrelse   FG=Formandsgruppen)  Funktion/disciplin Ansvarlig for dressur-stævner for hest og pony i distriktet   Hovedansvar   Tiltag omkring dressur for hest og pony Medlem i stævneudvalget   Underpunkter     Stævner, mesterskaber, events kontaktperson Kontakten til heste-dressurryttere og pony-dressurryttere Godkendelse af dressur-prop. for heste og ponyklasser   Pligter    …

Kasser

FUNKTIONSBESKRIVELSE Senest opdateret 20.03.2019 (Forkort.: DR=distriktsrådet   DB=distriktsbestyrelse   FG=Formandsgruppen)  Kasserer Økonomi-ansvarlig   Hovedansvar   Regnskab og Budgetforslag Underpunkter   Kontingentopkrævning april/maj efter medlemsopgørelse fra DRF Bogholderi/regnskab   Pligter Aflæggelse regnskab på marts mødet Betaling af tilgodehavender/diverse udlæg Udbetaling af godkendte tilskud vedr. mesterskabsklasser Udarbejde budgetforslag efter udvalgenes forslag/input   Deadlines Regnskab & budget til godkendelse ved…

Kursusudvalg-formand

FUNKTIONSBESKRIVELSE Senest opdateret 20.03.2019 (Forkort.: DR=distriktsrådet   DB=distriktsbestyrelse   FG=Formandsgruppen)  Funktion/disciplin Formand for kursusudvalget   Hovedansvar Planlægning af kurser og temadage Underpunkter     Bestilling og afbestilling af kurser og temadage Reservering af lokaler Modtage og besvare tilmeldinger Oprette ventelister Besvare spørgsmål om alle officialuddannelser og kurser, ryttermærker og rytterlicens Ajourføre og renskrive deltagerlister DRF Skrive fakturaer…