For stævnearrangerende klubber under Distrikt12 er der udover DRF-reglementerne bestemmelser for flg. stævneniveauer:

 

  Hvad er et stævne?

Et stævne er kendetegnet ved at:

 • der udskrives klasser og rides efter DRF’s programmer/metoder,
 • der er placeringer og/eller der udleveres rosetter.

Indgår ovenstående i jeres arrangement, er det et stævne, uanset om det kaldes “ring og rid”, “mail og spring”, “trænings-stævne” o.lign., og derfor skal både DRF-reglementerne og Distrikt12-stævnebestemmelserne naturligvis overholdes.
Ønsker en klub at afholde stævne-træning eller lignende arrangementer, må der ikke udpeges vindere og ikke uddeles rosetter!

Hest og pony opvarmning

 • I proportioner hvor man ønsker at afholde hest og pony-klasser samtidig, SKAL klubben beskrive i stævne bemærkning, hvor hestene skal opvarme og hvor ponyerne skal opvarme. Ellers bliver klasserne ikke godkendt. Kan man ikke lave 2 x opvarmningsbaner, så må man holde heste klasser og pony klasser hver for sig og der skal indlægges lidt ekstra tid imellem skift fra hest og pony, således at de ikke er på opvarmningen samtidig.

 

  E- stævner

D12 krav til arrangører af E-stævner: (undtagen interne E-stævner)

 • Der må maksimalt være åben for 6 klubber (værtsklubben + 5 andre klubber)
 • For at afholde E-stævner skal klubben være uden restance til distriktet.
 • Terminer ansøges på GO og der sendes en mail til: staevne@distrikt12-drf.dkmed info.
 • I propositionerne skal fremgå hvilke 5 klubber der er inviteret.
 • Propositionerne skal være tilgængelige på GO mindst 31 dage før første stævnedag. 
 • Propositioner kan forventes behandlet senest 10 dage efter de er ansøgt.
 • Der skal anvendes autoriserede dommere og bane-designere ved alle E-stævner i distriktet, undtagen interne E-stævner.
 • 14 dage før stævnets dato, skal stævnet være uploadet på Equipe med klasser som er oprettet på GO.
 • 4 dage før stævnets dato, skal officials være sat på klasserne eller ligge som en liste på Equipe med deres post ved dette stævne.
 • Det er tilladt at afholde E-stævner i samme weekend som D og C-stævne. Der kan frit udskrives klasser til og med sværhedsgrad 0.
 • Ved eventuel aflysning af et stævne, skal distrikt12 informeres, ved at benytte dette link: https://da.surveymonkey.com/r/Aflysning-af-staevne-i-D12

 D-stævner

D12 krav til arrangører af D-stævner: 

 • Alle D-stævner ansøges i januar via ansøgnings-link i henhold til den angivne ansøgningsfrist.
 • D-stævne terminer fordeles ved et årligt stævnekoordinerende møde i februar, dog tidligst når den kommende sæsons B- og C-stævner er fastlagt. For at komme i betragtning skal klubben være uden restance til distriktet, have ansøgt rettidigt og deltage på det stævnekoordinerende møde(mødet kan også afholdes online).
 • Alle sæsonens D-stævner oprettes på GO, senest en måned efter det stævnekoordinerende møde.
 • Heste og Ponyer må af sikkerhedsmæssig årsager ikke opvarme på samme bane.
 • Propositionerne skal være tilgængelige på GO mindst 31 dage før første stævnedag. 
 • Propositioner kan forventes behandlet senest 10 dage efter de er ansøgt.
 • Der skal anvendes autoriserede dommere og bane-designere ved alle D-stævner i distriktet.
 • Det er tilladt at afholde D-stævner i samme weekend som C-stævne.
 • D-stævner/klasser må udskrives i sværhedsgrad 0 til 2.
 • Der må frit udskrives E-klasser ved D-stævner. Disse må maksimalt være åben for 6 klubber (værtsklubben + 5 andre klubber)
 • 14 dage før stævnets dato, skal stævnet uploadet  på Equipe med klasser som er oprettet på GO.
 • 4 dage før stævnets dato, skal officials være sat på klasserne eller ligge som en liste på Equipe med deres post ved dette stævne.
 • Doteringer ved D-stævner: hvis der gives doteringer ved D-stævner, skal der som minimum gives indskud tilbage.
 • Ved eventuel aflysning af et stævne, skal Distrikt12 informeres inden aflysning, ved at benytte dette link: https://da.surveymonkey.com/r/Aflysning-af-staevne-i-D12
 • Stævnegebyr på 75,- pr. godkendt stævne indkræves samlet for hele stævnesæson, via kontingent til D12. Der sker ingen refusion ved evt. aflyste stævner. Overholdes betalingsfristen ikke, vil de tildelte stævner blive fjernet.

DRF’s seneste reglementer er gældende for alle stævner med mindre andet er anført og godkendt i de enkelte stævners propositioner.

 C-stævner

D12 krav til arrangørere af C-stævner:

 • Alle C-stævner ansøges lige efter B-stævner er fordelt, via link i henhold til den angivne ansøgningsfrist.
 • Stævnerne fordeles via mail. For at komme i betragtning, skal klubben være uden restance til distriktet og have ansøgt rettidigt.
 • Alle sæsonens C-stævner oprettes på GO senest en måned efter tildeling af stævneterminer.
 • Heste og Ponyer må af sikkerhedsmæssig årsager ikke opvarme på samme bane.
 • Propositionerne skal være tilgængelige på GO mindst 31 dage før første stævnedag. 
 • Propositioner kan forventes behandlet senest 10 dage efter de er ansøgt.
 • Det er tilladt at medtage 1 D-klasse pr. dag.
  • Dressur: Procentklasser over sværhedsgrad 2 betragtes ikke som D-klasser i denne forbindelse.
  • Spring: D-klassen må ikke udskrives som sløjfeklasse(CM-klasse), ønsker man dette, skal der søges om en separat D-termin. 
 • 14 dage før stævnets dato, skal stævnet uploadet på Equipe med klasser som er oprettet på GO.
 • 4 dage før stævnets dato, skal officials være sat på klasserne eller ligge som en liste på Equipe med deres post ved dette stævne.
 • Ved evt. aflysning af et stævne, skal Distrikt12 informeres inden aflysning, ved at benytte dette link: https://da.surveymonkey.com/r/Aflysning-af-staevne-i-D12
 • Distriktet kræver et stævnegebyr på 2,- kr. pr. afviklet start fra den stævnearrangerende klub. D-klasser afholdt ved C-stævner skal afregnes som C-starter med 2,- kr. pr. afviklet start.
 • Stævneafregning bliver sendt til den stævnemail som er anført på GO ved det pågældende stævne, senest 5 dag efter stævne slut.
 • Distrikt 12´s TD-gruppe står for fordelingen af TDére ved C-stævner afholdt i D12.  Tildelte TDére kan ses på C-stævne-kalenderen: HER
 • Der skal være en TD tilstede under afvikling af et C-stævne, uanset antal tilføjet D-klasser. 
 • TD virketid er 8 timer pr. 1/1 2024. En stævnedag tæller fra ca. 30-60 min. før første rytter starter til ca. 30-60 min. efter sidste rytter har endt sit ridt. Ved stævner over 6,5-7 timers ridning, skal der påregnes 2 TDére pr. dag.
 • D12 har altid mulighed for at indkalde ekstra TDere for at dække nogle af områderne eller opgaverne i løbet af dagen, hvis den ansvarlige TD finder dette nødvendigt. Udgiften for dette bliver påført stævnearrangøren og tilføjet via stævneafregning som bliver sendt til klubben fra distriktet. 
 • Ved afvikling af banetræning i forbindelse med et C-dressur stævne, skal der være en TD tilstede. 

 B-stævner

 • Landsstævner søges, planlægges og godkendes af DRF.
 • Ved B-stævner i D12 er det tilladt at medtage 1 C-klasse pr. dag. Der kan evt. dispenseres i antal C-klasser hvis ikke der er C-stævner i samme eller nærliggende weekender i distriktet. Det er Distrikt 12´s stævne udvalg der skal godkende C-klasser ved et B-stævne. Se iøvrigt DRF-fællesbestemmelser, kap. 60 Stævnetyper.
 • Distriktet kræver et stævnegebyr på 2,- kr. pr. afviklet start i C-klasser ved B-stævner fra den stævnearrangerende klub.

A-stævner  –  Elitestævner

FEI-stævner  –  Internationale stævner FÉDÉRATION EQUESTRE INTERNATIONALE

 

 

DRF Turneringer 

Alle ansøgninger om afholdelse af klasser i forbindelse med DRF Turneringer som findes HER

skal sendes direkte til DRF´s disciplin-udvalg, gerne med staevne@distrikt12-drf.dk som CC.

DRF´s disciplin-udvalg findes HER