FUNKTIONSBESKRIVELSE Senest opdateret 20.03.2019

(Forkort.: DR=distriktsrådet   DB=distriktsbestyrelse   FG=Formandsgruppen) 

Kasserer

Økonomi-ansvarlig

 

Hovedansvar

 

Regnskab og Budgetforslag
Underpunkter

 

Kontingentopkrævning april/maj efter medlemsopgørelse fra DRF Bogholderi/regnskab

 

Pligter Aflæggelse regnskab på marts mødet

Betaling af tilgodehavender/diverse udlæg

Udbetaling af godkendte tilskud vedr. mesterskabsklasser Udarbejde budgetforslag efter udvalgenes forslag/input

 

Deadlines Regnskab & budget til godkendelse ved forårets DR-møde

 

 

Møder pr. år

 

4 DB møder

4 DR møder

1 økonomimøde (med revisor)

1 Repræsentantskabsmøde

 

Budget Stævnestarter/distriktsstævner (2 kr. pr. start)

D og E- stævner (undtagen interne E-stævner) (100 kr. pr stævne)

25 kr. pr medlem i distriktet (10 kr. kursus+15 kr. distriktsarbejde)

”Overordnet” – melder tilbage til Formand

Stævneudvalgsformand (indberetning vedr. stævner)

 

Forventninger / Målsætning (oplevelser & tid) Evt. et regnskabsprogram (eller i alm. regneark)
Kvalifikationer Kendskab til regnskab/bogholderi

Kendskab til EDB og mailsystem