Kasser

FUNKTIONSBESKRIVELSE Senest opdateret 20.03.2019 (Forkort.: DR=distriktsrådet   DB=distriktsbestyrelse   FG=Formandsgruppen)  Kasserer Økonomi-ansvarlig   Hovedansvar   Regnskab og Budgetforslag Underpunkter   Kontingentopkrævning april/maj efter medlemsopgørelse fra DRF Bogholderi/regnskab   Pligter Aflæggelse regnskab på…