Valgår i bestyrelsen

Oversigt over hvilket år medlemmer i bestyrelsen er indvalg/genvalg:   Formandsposten: Eva Iversholt (Genvalgt 2022) ——————————————————————— Kassererposten: Rikke Højlund Eriksen (1. gang valgt til kasserpost 2023) ———————————————————————- Øvrige medlemmer af…