Frivillig kasserer i Distrikt 12

Da vores nuværende kasserer ikke ønsker genvalg til kommende generalforsamling i marts 2023. Søger vi en person med regnskabsmæssige kompetencer til, at varetage det økonomiske opgaver i Distrikt 12.

 

Kasserer posten er frivillig men kørsel dækkes til div. møder. Der må forventes, at skulle bruge en times tid om ugen men er fleksibelt, så længe opgaverne løses. Derudover afholdes der 4 Distriktsbestyrelsesmøder, 4 Distriksrådsmøder, 1 økonomi møde med revisor og 1 Repræsentantskabsmøde pr. år

Stillingen indebærer primært varetagelse af følgende opgaver:

  • Ajourføring af medlemskartotek (ind- og udmeldelser m.m. vedr. klubber/ medlemmer)
  • Opkrævning af medlemskontingenter (april/maj)
  • Bogføring, fakturering, udbetaling af skattefri godtgørelse til TD og betalinger.
  • Afstemning og udarbejdelse af regnskab til revisor ved årsafslutning.
  • Aflægge regnskab for distriktsbestyrelsen og på distriktsrådsmødet for distriktsrådsrepræsentanterne ( marts).
  • Almindelige administrative opgaver, herunder skriftlig korrespondance.
  • Diverse forefaldende opgaver.

Det er en forudsætning, at man har god erfaring med bogholderi og kendskab til EDB og mailsystem.

 

Ved evt. spørgsmål kontakt nuværende kasserer Knud Vase på tlf. nr. 21 83 96 66, mailadresse: kasserer@distrikt12-drf.dk