Alle klubber er forpligtetet til at møde til distriktsrådsmøderne.

Afbud bedes sendes til formand@distrikt12-drf.dk