Til alle klubber i distrikt 12

I forhold til hvordan i må afvikle jeres stævner i denne Corona Tid, er det meget vigtig at I selv kontakter DRF for råd og vejledning, samt det lokale politi.
Det er ikke stævneudvalgets opgave at tjekke om I overholder retningslinjerne for Corona restriktioner.
Det eneste stævneudvalget tjekker ved godkendelse af proportioner, er om tilmeldingsfrist, klasser osv. stemmer overens med DRF reglement.
Og I må derfor ikke tro at fordi nogle stævne proportioner er blevet godkendt med eksempel tekst som “der må opvarmes indendørs” eller “der er åbent i cafeteriet”, så betyder dette IKKE at det må man gerne.
Det er hver klubs ansvar at tjekke med det lokale politi og rådføre sig med DRF, til hjælp med tolkning af reglerne i disse Corona tider.
Distriktet har ikke beføjelse til at godkende regler og retningslinjer ang. Corona restriktioner.

Til dem som ønsker at afholde stævne lige nu:

Husk at tjek D12´s stævne regler, dem finder du HER

 • 14 dage før stævne dato, skal stævnet ligge på Equipe med klasser som er oprettet på GO.
 • 7 dage før stævne dato, skal der ligge en liste på Equipe med alle official navne og deres post ved dette stævne.
 • Ved eventuel aflysning af et stævne, skal Distrikt12 informeres inden aflysning, ved at benytte dette link: https://da.surveymonkey.com/r/Aflysning-af-staevne-i-D12

Husk at der er regler i forhold til official:

 • TD ved C-stævner og stævneafregning i D12, se HER
 • Dressur dommer: Ingen dommer må pålægges at dømme mere end ca. 5 timer inkl. pauser pr. stævnedag, med mindre
  det skriftligt er aftalt med den enkelte dommer mindst 7 dage før stævnet.
 • Spring dommer/ stildommer: Principielt bør en springdommer ikke pålægges at dømme mere end 6 timer pr. stævnedag eller
  maksimalt 170 starter.
 • Banedesigner: Ved C-stævner skal anvendes både banedesigner og banedesignerassistent i følgende tilfælde:
  • Såfremt der på en stævnedag er mere end 8 klasser (Kategori opdelte ponyklasser tæller som
  en klasse)
  • Ved stævnedage på mere end 10 timer
  Ved D- og E-stævner gælder ligeledes at der skal anvendes både banedesigner og
  banedesignerassistent i følgende tilfælde:
  Ved stævnedage på mere end 10 timer

Ønsker I ikke at afholde jeres stævne:

 • Hvis der ikke er tilmeldte ryttere på GO endnu, så ændre D12´s stævne udvalg status på stævnet på GO til AFLYST, inden for max. 2 dage efter at dette skema er indsendt.
 • Hvis der allerede er tilmeldte rytter på GO, så skal I skive til go@rideforbund.dk for at få ændret status på stævnet til AFLYST
 • Ved aflysning af stævner i D12, skal klubben skrive på Equipe at stævnet er aflyst og hvilken mailadresse rytterne skal sende deres konto nr. til, for tilbageførelse af startgebyr.