Tilbage i foråret udarbejdede en arbejdsgruppe – bestående at repræsentanter fra distrikterne, DRF’s bestyrelse og administrationen – en række midlertidige propositionsbegrænsninger for stævneafvikling frem til 1/3-2021 under hensyntagen til COVID-19. Hidtil har begrænsningerne været til at arbejde med for stævnearrangørerne, men efter de seneste stramninger i forhold til bl.a. forsamlingsforbuddet fra myndighedernes side, er det desværre ikke længere tilfældet. Derfor har arbejdsgruppen besluttet at ophæve begrænsningerne pr. dags dato.

Det betyder konkret, at de stævnearrangører, der ønsker at afvikle stævner resten af 2020, ikke længere vil skulle tage højde for de ekstra propositionsbegrænsninger, der hidtil har fulgt med. Dog skal man naturligvis stadig følge eventuelle gældende regler fastsat af distriktet.

Hvis man som stævnearrangør allerede har fået godkendt propositioner til et kommende stævne i 2020, er det naturligvis muligt at gå i dialog med sit distrikt om eventuelle tilretninger i disse, nu hvor begrænsningerne er ophævet.

Vi håber, at ophævelsen af de midlertidige begrænsninger kan give flere af vores klubber mod på at afvikle stævner i årets sidste måneder.

Læs den oprindelige nyhed om begrænsningerne for stævneafvikling her.