D.21 /4-2020 sendte vi følgende besked til alle 45 klubber i D12, vi håber at så mange som muligt har haft mulighed for at læse vores forslag.

Distriktsbestyrelsen i D12 har afholdt et ekstraordinært bestyrelsesmøde via Skype.

Vi kan mærke at mange af vores klubber er hårdt trængte i denne svære tid og distriktet vil gerne række en hjælpende hånd ud til vores klubber i distriktet.

Derfor har bestyrelsen besluttet at stille forslag til distriktsrådet om at der ikke skal betales kontingentet for år 2020.

Da vi ikke kan afholde et fysisk møde, vil afstemningen om forslaget blive online.

Afstemning løber indtil 28. april 2020, umiddelbart efter vil resultatet blive sendt til klubberne.

Dette er kun en lille håndsrækning til vores klubber, men vi håber at dette viser distriktet støtter op om jer i denne svære tid, hvor vi skal holde sammen på afstand. 

Konklusion:

Vi har nu fået tilbagemelding fra 32 klubber, ud af de 45, som alle har svaret ” Vi bakker op om dette forslag”. Med baggrund i flertallet, opkræves der derfor ikke kontingens opkrævning for 2020. Vi håber det er et lille plaster på såret i denne svære tid.

Vi glæder os alle til, vi igen kan genoptage vores fælles interesse nemlig ridesporten.

DRF har givet nogle gode råd om genåbning af elevskolerne, se mere HER

Det samme gælder mulighed for en hjælpepakke, se mere HER

 

Så snart Regeringen giver mulighed for at vi igen må mødes, udsendes ny dato til distriktsråds møde.

Venlig hilsen Distriktsbestyrelsen