Fra nyhedsbrevet udgivet af DRF KLUBMAIL – NYHEDER udgivet d. 26 juni 2019

læs hele nyhedsbrevet  HER

 

Fra den. august 2019 vil alle klubber/stævnearrangører under Dansk Ride Forbund blive opkrævet 10 kr pr. start for alle starter på E-niveau
Dansk Ride Forbund afregner i dag pr. start til Equipe (stævneafviklingsprogram) – uanset niveau. Hidtil har opkrævningen af DKK 10,- pr start overfor klubber/stævnearrangører kun været aktuel ved D-, C-, B-, og A-stævner, og DRF har dermed afholdt udgiften på starter på E-niveau. Denne udgift er blevet tydeligt forøget, efter man imødekom klubbernes ønske om at udvide antallet af deltagende klubber ved E-stævner fra 3-6 klubber, som har betyder større E-stævner med flere starter. Pr. 1. august 2019 bliver vilkårene derfor ens, når der fremadrettet opkræves DKK 10,- pr start på alle stævneniveauer.
Det betyder, at I fremadrettet som klub også modtager en afregning fra DRF ved afvikling af E-stævner/klasser. Denne afregning laves manuelt, på baggrund af antal starter registreret i Equipe, og sendes derfor kun ud en gang månedligt. Den vil som udgangspunkt sendes ud midt på måneden, hvorfor I, afhængig af stævnets placering, kan opleve at modtage fakturaen en måned efter stævnets afvikling.
Tanken er, at dem der bruger systemet skal betale – i denne ombæring primært stævnedeltagerne. Det er altså ikke hensigten, at I som klubber/stævnearrangører skal sætte penge til på stævneafvikling. Rent praktisk betyder det, at I som stævnearrangører skal være opmærksomme på, at I tilsvarende kan sætte jeres indskud for stævnestarter op med DKK 10,- pr start og på den måde ende ud med et uændret økonomisk resultat for stævnet.