Vi søger hjælpere til følgende opgaver:

 • Skriver for springdommer (notere fejl på banen på papir)
 • Taster i spring-dommertårn ( taste resultater på PC)
 • Styre tidstageranlæg ( gerne erfaring med at styre anlægget)
 • Speaker i spring-dommertårn (gerne erfaring med at være speaker )
 • Hjælper på spring-banen under klasserne ( opsamling/opsætning af bomme og spring)
 • Hjælper ved ombygning imellem klasserne ( denne opgave kræver at man kan løfte /bære støtter og bomme)
 • Præmie overrækkelse ( hjælpe med at klargøre rosetter og gaver + bære ud til præmieoverrækkelse)
 • Harve springbane mellem klasserne ( kræver erfaring med at harve baner, denne opgave løses sammen med Eva Iversholt)
 • Rengøring af alle toiletter under stævnet (rengøring og opfyldning af papir osv. 1-2 gange om dagen)
 • Tømning af skraldespande og tjek af stald område 1-2 gange om dagen ( sørge for at der ser pænt ud på stævne pladsen)
 • Oppyntning af banen og området ( denne opgave udføres onsdag aften, fordel hvis man kan køre en traktor eller bil m. trailer)
 • Nedpakning af springanlæg ( denne opgave udføres søndag sidst på dagen, fordel hvis man kan køre en traktor eller bil m. trailer)
 • Hjælpe med at hente sponsor gaver inden stævne ( kræver man har bil
 • Anrette snacks til hjælper og officials i spring og dressur dommer tårne ( denne opgave løses sammen med Eva Iversholt)

Tilmelding via dette link: HER