“Årets Klub”:

Klubpriser Dansk Ride Forbund ønsker at sætte fokus på en klub, der har gjort en særlig indsats og som kan virke til inspiration for andre klubber. Dette gøres ved uddeling af en pris til Årets klub som hædres i forbindelse med repræsentantskabsmødet.   Dansk Ride Forbund uddeler en gang årligt klubprisen “Årets Klub”. Alle klubbestyrelser og…

Zibrasport Equest tilbud:

DRF har bedt os om at følge op på hvor vi er i D12, i forhold til ønske om “Streaming af klubbernes stævner” Da vi havde besøg af Morten Schram Rodtwitt, ved vores Distriktsrådsmøde d. 21/9 2020. Blev der fremlagt et tilbud fra Zibra sport Equest. Tanken er i korte træk, at distrikterne indkøber nogle kameraer,…