Ryttermærker

  Ryttermærkeuddannelsen er Dansk Ride Forbunds sikkerheds- og grunduddannelse for alle ryttere. Uddannelsen lærer rytteren at sikkerheden altid skal komme først, og uddannelsen bør være en naturlig del af alle rytteres uddannelse. Uddannelsen er et kronologisk forløb, hvor der kan startes på 3 forskellige niveauer. Der kan startes med Intromærkerne, Ryttermærke 1 eller Ryttermærke 3. Det…

D12-Kurser

Distrikt 12 udbyder året igennem forskellige temadage/-aftener, kurser og uddannelser. Har du forslag eller andet i relation til distriktets kursusudvalg kontakt da formanden for udvalget kursus@distrikt12-drf.dk Pladserne på de udbudte kurser/uddannelser besættes efter “først til mølle-princippet”. Alle tilmeldinger skal være med angivelse af: fødselsdag og -år, navn, adresse, telefonnummer, mailadresse og rideklub.  Tilmelding med ovenstående informationer…

Breddeudvalg

  Formand for breddeudvalget  Eva Iversholt Mobil: 2148 6159 E-mail: bredde@distrikt12-drf.dk Øvrige medlemmer Lisa Nielsen,  E-mail: lillefrej@yahoo.dk Monica Strømberg,   E-mail: ponyplet@gmail.com Se mere om breddeudvalget opgaver: HER Se også mere om Breddeaktiviteter-Hold: HER  

Stævneudvalg

  Formand – Stævneudvalg Helle Knop Knudsgade 18, 1 th., 8600 Silkeborg Mobil: 2364 3756Mail:  staevne@distrikt12-drf.dk Se mere om stævneudvalget opgaver: HER Øvrige medlemmer Ansvarlig – Dressur Hest Anne-Louise M. Davidsen  Mobil: 2449 8956 Se opgaver: HER Ansvarlig – Dressur Pony Jesper Elleskov Mobil: 2613 8187 Se opgaver: HER Ansvarlig – Springning Hest Helle Knop  Mobil:…

Klubkontingent

  Hver klub under Distrikt12 betaler hvert år et beløb til distriktet pr. medlem klubben har. Klubkontingent til Distrikt12 er   25,- kr. pr. medlem   heraf går   10,- kr. pr. medlem til kursusafdelingen og   15,- kr. pr. medlem til øvrige distriktsaktiviteter   Kontingentet opkræves hvert år pr. 1.maj via PBS/Nets af distriktets…

Klubkonsulenter

  Klubkonsulenter:HER “I klubber vil jo gerne have overskud til at lave aktiviteter og tiltag for Jeres medlemmer; men uden at have styr på økonomien og alt det andet, kan det være svært at få tid til det ”sjove”. Derfor er det vigtigt at trække på de tilbud, der er målrettet DRF’s medlemsklubber.   Det er ikke kun…